Aktivnosti i planovi Javnog preduzeća za unapređenje Specijalnog rezervata Tivatska solila

Aktivnosti i planovi Javnog preduzeća za unapređenje Specijalnog rezervata Tivatska solila

507
1
Podijeli

tivatska solila ytOd nekadašnjeg odlagališta otpada Tivatska solila danas dobijaju obrise atraktivne lokacije za odmor i rekreaciju u prirodi. Otkako je o ovom području 2008. godine brigu preuzelo JP Morsko dobro, svake godine to preduzeće opredjeljuje značajna finansijska sredstva za uređenje solila. Tako je ovogodišnjim planom predviđeno  više aktivnosti. U toku su radovi na popločavanju ulaznog dijela i rekonstrukciji kapija. Do početka sezone biće postavljene nove informativne table, klupe, stolovi i mobilni sanitarni objekti radi unapređenja servisa za posjetioce.

U saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Morskog dobra su proteklog vikenda organizovano posjetili ovaj Specijalni rezervat prirode.

Picerija i restoran

U pratnji vodičkinje, Petre Soković, upoznali su se sa osnovnim karakteristikama flore i faune, kao i kulturno-istorijskim vrijednostima Tivatskih solila. Ornitolog Darko Savljić prezentirao je značaj ovog područja kao hranilište i odmorište ptica tokom jesenjih i proljećnih migracija. Posmatranje ptica sa kula osmatračnica bila je posebna atrakcija za djecu.

Inače, predviđena je izrada Studije regulisanja kanala u rezervatu za bolju cirkulaciju i dotok slane vode do gornjih basena radi očuvanja karakteristične halofitne vegetacije područja.

Takođe, ove godine biće izrađena Studija zaštite kulturne baštine u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“. Njime će biti detaljnije istraženi ostaci kulturno-istorijskog nasljeđa ovog područja, kao i date smjernice i mjere za njihovu zaštitu. Ove studije predstavljaće osnov za izradu projektne dokumentacije za restauraciju djelova infrastrukture i basena stare solane i njihovo stavljanje u turističku svrhu.

Tokom jeseni, predviđen je nastvak uređenja pješačko-biciklističkih staza kroz specijalni rezervat aktiviranjem paralelnih nasipa. Nakon toga će oko 2 km uređene staze biti na raspolaganju posjetiocima.

Od februara ove godine, posredstvom projekta Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Njemačkog fonda za zaštitu prirode, u Info punktu u Tivatskim solilima je zaposlena vodičkinja Petra Soković, koja je na raspolaganju svim posjetiocima za besplatne obilaske i upoznavanje sa vrijednosima ovog specijalnog rezervata.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code