BALMAS PROJEKAT: U BARSKOJ LUCI NA JEDNOJ LOKACIJI BALASTNE VODE ZAGADILE MORE

BALMAS PROJEKAT: U BARSKOJ LUCI NA JEDNOJ LOKACIJI BALASTNE VODE ZAGADILE MORE

235
0
Podijeli

Tokom ljeta stručnjaci Instituta za bilogiju mora iz Kotora uzeli su uzorke morske vode da bi utvrdili da li su balastnim vodama koje koriste brodovi, u vode barske luke uneseni organizmi kojima to nije prirodna sredina, te da bi se u akvatorijumu utvrdio stepen zasićenja hranljivim materijama i organizmima koju su indikatori zagađenja (trofički status).

Mikrobiološke analize uzoraka vode, uzetih sa četiri pozicije u Luci Bar pokazale su da je na tri lokacije kvalitet morske vode odličan i da je u skladu da Međunarodnom konvencijom za kontrolisanje i upravljanje balastnim vodama (BMW) i zahtjevima Evropske direktive koja uređuje tu oblast. Na jednoj lokaciji kvalitet morske vode, zbog povećanog broja bakterija, je druge klase. Ovo su pokazale analize urađene u Institutu za biologiju mora..
Međutim, na ovoj lokaciji more nije u skladu sa zahtjevima Međunarodne konvencije za kontrolisanje i upravljanje balastnim vodama (BMW) zbog povećanog prisustva bakterija (intestinalnih enterokoka), ali je zadovoljavajuće u odnosu na EU direktivu (EU Bathing Water Directive 2006/7/EC).
Na toj lokaciji broj bakterija (intestinalnih enterokoka), je veći u odnosu na ispitivanje u zimskom periodu.
Rezultati analiza, pokazali su i da su vrijednosti fizičko-hemijskih parametara morske vode u granicama uobičajenim za ovo doba godine i za to područje.
Analize fitoplanktonskih organizama pokazale su povećanu brojnost pojedinih grupa koje su karakteristične za područja bogata hranljivim materijama.
Analize vode na četiri tačke u Luci Bar pokazale su nešto veće prisustvo zooplanktonskih organizama što je očekivano s obzirom na termofilnu prirodu vrsta, koje se razvijaju u većem broju tokom ljeta.
Kako je saopšteno, rezultati su u skladu sa brojnošću i pojavama karakterističnim za istočnu obalu Jadrana i biće prezentovani na petom redovnom sastanku BALMAS partnera, koji je će biti održan u Veneciji početkom novembra.
Još jedno planirano uzorkovanje biće obavljeno u oktobru i biće kompleksnije, jer će uključiti i analize sedimenta i bentosa.
IPA projekat Sistema upravljanja balastnim vodama za zaštitu Jadranskog mora (BALMAS) počeo je u novembru 2013. a kraj je predviđen za mart 2016. godine. U BALMAS projekat vrijedan 7.157.000 eura uključeno je 16 partnera i sedam pridruženih partnera iz šest država na nivou Jadranskog mora. Vodeći partner je Institut za vode Republike Slovenije.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code