Blaženko Jančić: Projekti Centra za socijalni rad

Blaženko Jančić: Projekti Centra za socijalni rad

2177
1
Podijeli

blazenko jancic centar za socijalni radPored redovnih, primarnih aktivnosti pružanja usluga u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Centar za socijalni rad Herceg Novi realizuje brojne projekte. Jedan od kapitalnih je Socijalni karton, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa Centrima za socijalni rad i koji je u završnoj fazi.

– Socijalni karton predstavlja okosnicu procesa reforme socijalnog staranja, koju sprovodi putem razvoja efikasnijeg, djelotvornijeg i pravednijeg sistema socijalne zaštite i kvalitetnih usluga za siromašne i ugrožene.

Picerija i restoran

Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja“ (SWIS) pokriva cijeli poslovni proces u Centrima za socijalni rad: upravljanje slučajevima, socijalni transferi/prijave za naknade, obrada, odobrenja, nadzor i revizija, obračuni, plaćanja, novi sistem za čuvanje podataka, poboljšani nadzor i upravljanje, izvještavanje – navodi direktor Centra za socijalni rad Blaženko Jančić.

Sistem proizvodi podatke u realnom vremenu, čime se ubrzavaju procesi. Takođe, kroz modul interoperabilnosti, Centrima za socijalni rad su dostupni svi dokumenti za utvrđivanje podobnosti za socijalne naknade. Ovaj sistem generiše i takozvane e–socijalne kartone (imovina, socijalni i radni status), odnosno socijalne profile pojedinaca/porodica. Takođe održava interoperabilnost sa  8 nacionalnih institucija: Fond PIO, Zavod za zapošljavanje, Uprava za nekretnine, Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova (centralni registar stanovništva i motornih vozila), Ministarstvo obrazovanja i Veterinarska uprava.

Aktuelan je i nastavak kampanje “Svako dijete treba porodicu”, kojim se propagira hraniteljstvo čiji je cilj da svako dijete bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, umjesto u institucijama, odrasta u toplom porodičnom okruženju.

– Porodični smještaj – hraniteljstvo predstavlja preuzimanje brige o djetetu koje nema roditelje ili djetetu koje iz nekih drugih razloga ne može da živi u svojoj porodici. Hranitelji brinu o djetetu na kraće ili duže vrijeme, u zavisnosti od potreba djeteta. Hranitelji su porodice ili pojedinci koji preuzimaju brigu o djetetu u cilju zadovoljavanja njihovih potreba, u skladu sa zakonom. Hraniteljstvo je usluga koju obezbjeđuje i država, preko centra za socijalni rad za djecu koja nemaju roditelje ili o kojima roditelji iz nekih razloga ne mogu adekvatno da se staraju – ističe Jančić.

Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi ulaže stalne napore radi aktivacije, sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika. U saradnji sa lokalnim NVO sektorom učestvuje u različitim projektima, kao što je “Implementacija treninga i projekata za osnaživanje i zaposlenje lica sa invaliditetom i pripadnika REA populacije”. Projekat se finansira posredstvom IPA fondova.

Takođe, u toku je i realizacija projekta stanovanje, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP-om. Namjenjen je djeci sa područja Herceg Novog, koja su navršila 18 godina i napuštaju dječiji dom u Bijeloj.

1 komentar

  1. Vrijeme je da se neko sjetio djece koja pune punoljetstvo i za primjer su svojoj generaciji, da im obezbijedi društvo bar nužni smještaj. Poznajem porodice koje imaju kuće na 2-3sprata , rade u inostranstvu imaju privatnu firmu nekoliko kola i na kraju čekaju stan od montažnih baraka u Meljine u kojima nikad nijesu živeli i još verujem da primaju socijalnu pomoć.Molila bih Ministarstvo da se pozabavi ovakvim dodelama stanova. Zato podrška za decu iz doma , kojih u ovom gradu imamo do sada da je malo brinuto o njima, jedino ako je neko dobio posao.
    0    0

Ostavite komentar

*

code