Brodska linija od Novog do Rosa, svakog dana, osim nedjeljom

Brodska linija od Novog do Rosa, svakog dana, osim nedjeljom

3035
6
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

images_slike_gradovi_hn_roseU susret sezoni Opština Herceg Novi objavila je tender za postupak javne nabavke šoping metodom za obavljanje usluga prevoza na moru na brodskoj liniji Rose – Herceg Novi – Rose. Procijenjena vrijednost javne nabavke sa PDV-om iznosi 25 hiljada eura.
U Herceg Novom je posljednjih godina sve gušći saobraćaj u zalivu, čemu, pored ostalog, doprinosi i sve veći broj izletničkih brodova. Neki vlasnici imaju po tri i više brodova, jer se očigledno isplati prevoziti turiste na jednodnevne izlete do poluostrva Luštica i drugih mjesta u Bokokotorskom zalivu. Godinama Opština finansira stalnu liniju do Rosa, koja je po cijeni karata nešto povoljnija i tretira se kao javna.
Tako će prema ovogodišnjem planu linija u javnom prevozu putnika, prevoz biti obavljan u terminima: Herceg Novi – Rose : od ponedjeljka do petka i subotom u 13.30 h. Na liniji Rose – Herceg Novi, prevoz će se obavljati u terminima od ponedjeljka do petka u 6.30 h, 13 h i 15.15 h, a subotom u 6.30 h i 13 h.
Kako se navodi u javnom pozivu, može da učestvuje samo prevoznik koji je upisan u registar kod nadležne institucije, onaj ko je uredno izvršio sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa i koji dokaže da nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elemntima korupcije, pranja novca i prevare. images_slike_dogadjaji_2015_turizam_avgust_brod_orkaTakođe, učesnik na javnom pozivu mora da ima dozvolu, licencu odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti.
Ponuda važi 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok izvršenja ugovora je godinu od dana zaključenja tog dokumenta.
Javno otvaranje ponuda, koje se mogu dostavljati do 30. marta, biće obavljeno istog dana, u 9.30 h u prostorijama Opštine Herceg Novi.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Rok plaćanja, koje će biti obavljeno virmanski, je 15 dana od dana dostavljanja fakture za obavljeni mjesečni prevoz putnika.
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da shodno planu linija prevoza, da ima najmanje 2 plovna vozila i rezervni motor, zaposleno najmanje još jedno lice osposobljeno za upravljanje plovilom u javnom prevozu putnika. Mora imati polisu obaveznog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja i za štetu počinjenu trećim licima za svako plovilo kojim namjerava obavljati prevoz putnika, dokaz o stečenom zvanju za mornara motoristu, voditelja čamca za pomoćnog mornara. Takođe prevoznik mora posjedovati ugovore o radu i prijave osiguranja zaposlenih za svako lice koje će obavljati prevoz putnika na moru, te dozvole za obuku plovila – čamaca i dokaze o izvršenom redovnom tehničkom pregledu za svako plovilo pojedinačno, kojim  namjerava obavljati prevoz putnika kapaciteta 25-30 osoba.

6 Komentari

  1. Ovo je uradjeno da bi neko oteo Loru posao. On godinama savesno i vredno obavlja posao javnog prevoznika, a ovim uslovima neko u opštini želi da ga izbaci iz konkurencije. Ako se Loro kandiduje, što je verovatno jer bi u suprotnom ostao bez prihoda, putnici za Rose sigurni neće ići sa njim u 13:30, već ranije sa ostalim prevoznicima. Ne dozvoljavaju mu da postavi svoju tablu, nigde u HN, ne dozvoljavaju mu čak ni ispred svoje kuće da pristane, a sad će ga naterati da prestane i da radi. Svako ko ide za Rose zna da je Loro legenda i da turisti vole s njim da plove. Ovakvim i sličnim delovanjem nova opštinska vlast staje na stranu onih kojima nije stalo da domaćinski prihvate i ugoste turistu nego da od njega zaradi koliko može u jednoj sezoni taman se on nikad više ne pojavio nazad.
    3    0

Ostavite komentar

*

code