BUDUĆI KONCESIONAR BRODOGRADILIŠNE LUKE U BIJELOJ MORA ULOŽITI NAJMANJE 20 MILIONA ZA...

BUDUĆI KONCESIONAR BRODOGRADILIŠNE LUKE U BIJELOJ MORA ULOŽITI NAJMANJE 20 MILIONA ZA TRI GODINE

78
0
Podijeli

U toku je javna rasprava o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke u Bijeloj koju je raspisalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – odnosno Lučka uprava.

Polazeći od stanja postojećeg kapaciteta, te neophodnih ulaganja u razvoj Brodogradilišta biće potrebno investirati ne manje od 20 miliona eura, za period od tri godine od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Koncesija se daje na rok od 30 godina u skladu sa Zakonom o lukama.
Upućen je javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim da se uključe u javnu raspravu koja će trajati do 25. avgusta. Komentare, primjedbe, predloge i sugestije treba dostavljati Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi.
Šta dodjela koncesije znači u situaciji kada je u Jadranskomn brodogrdilištu Bijela stečaj? Otvara li se šansa da kroz novu djelatnost dugoročno mnogi od 200 sadašnjih stečajaca dobiju opet posao? Prema nekim ranijim procjenama u remontu jahti i mega jahti bi moglo biti angažovano najmanje 100 sada već bivših radnika Jadranskog brodogradilišta.
Kako je obrazloženo u javnom pozivu, koncesija se dodjeljuje da osigura adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje brodogradilišne luke za obavljanje poslova savremene međunarodne luke sa naglaskom na izgradnju i opravku jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca. Ugovor se mora zaključiti sa ponuđačem koji posjeduje relevantno iskustvo u ovim poslovima i da ih vodi u skladu sa svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima.
Takođe budući koncesioanar primjenom preventivnih i korektivnih mjera mora da spriječi ili otkoloni posljedice akcidenta na području koncesije koji može dovesti do zagađenja životne sredine sa plovila i tokom obavljanja lučkih usluga, te uvede međunarodne standarede u oblasti zaštite životne sredine.
Pod koncesijom će biti ograđeneni krug brodogradilišne luke sa operativnom obalom i gatovima, ukupne površine 108.294 m2. Koncesiono područje obuhvata i prostor pod objektima od 25.846 m2. Akvatorijum i sidrišta brodogradilišne luke obuhavataju prostor ukupne površine 218.077 m2.
Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja se određuje na iznos od 123.302,70 eura, čija će visina nakon 31. decembra 2025. godine, biti razmotrena. Godišnja fiksna koncesiona naknada će se korigovati na godišnjem nivou na osnovu indeksa potrošačkih cijena koji je važio prethodne godine za sljedeću godinu. Godišnja fiksna naknada se plaća svaka tri mjeseca unaprijed, a varijabilna naknada se plaća jednom godišnje nakon usvajanja finansijskih iskaza.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code