„CARINAMA“ ODOBRENA IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HOTEL U BIJELOJ

„CARINAMA“ ODOBRENA IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HOTEL U BIJELOJ

100
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Podgoričko preduzeće Carine doo, vlasnika Čeda Popovića, dobilo je „zeleno svjetlo” resornog ministarstva za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotelskog kompleksa u zahvatu Detaljnog urabnističkog plana „Blaca-Jošica”.

UTU su izdati samo mjesec od kada je Popović podnio zahtjev za njihovo izdavanje. On je u zakonskom roku do 1. jula srušio bivši hotel Park u Bijeloj, gdje će od 1. septembra nakon prikupljanja sve potrebne dokumentacije početi izgradnju novog hotela sa 4 zvjezdice i 225 soba.
Sredinom juna predsjednik opštine Nikola Gojković donio je odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Blaca – Jošica” za lokalitet Hotela Park u Bijeloj.
– Po prvobitnom DUP-u pojavila se nelogičnost na koju smo ukazali, a koja je predviđala izgradnju hotela sa oko 75 soba sa samo 150 kreveta, što pretpostavlja da na jedan krevet bude 100 kvadrata i to je razlog zbog čega sam se obratio Opštini Herceg Novi sa inicijativom za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Blaca – Jošica” – pojašnjava Popović za Radio Jadran.
Jako obimna dokumentacija zahtjeva vrijeme da bi se prikupila, ali Popović očekuje da će građevinsku dozvolu dobiti do sredine avgusta.
U obrazloženju Izmjena i dopuna DUP „Blaca – Jošica” za lokalitet Hotela Park u Bijeloj se navodi da je cilj izrade planskog dokumenta uspostavljanje regulativne osnove za izgradnju kojom se prostor privodi namjeni, na način da se obezbijedi racionalna organizacija aktivnosti u prostoru i uspostavi harmonizovan i održiv prostorni razvoj.
Novoplanirana izgradnja hotelskih kapaciteta sa pratećim sadržajima, ne smije da ugrožava zakonom zaštićena odnosno potencijalna kulturna i prirodna dobra, prije svega objekat poznat kao stara kuća porodice Đurković, kao i nekadašnji vrt porodice Đurković tj. veoma vrijedne zelene površine nekadašnjeg Hotela Park – stoji u ovom dokumentu.
Izmjenama i dopunama Plana ne planira se izmjena detaljnih namjena površina datih važećim detaljnim urbanističkim planom. Novo plansko rješenje za predmetni prostor mora se bazirati na adekvatnom odnosu prema postojećim prirodnim i kulturnim vrijednostima ovog područja, zatečenoj vegetaciji, odnosu ka okruženju i vizurama ka moru.
Cijena kompleksa koji je dat u zakup na 30 godina bila je 2,25 miliona eura. Ugovorom su definisana investiciona ulaganja u minimalnom iznosu 6,5 miliona eura. Planirano je da hotelski kompleks bude u funkciji do maja 2016. godine.
Popović opštini Herceg Novi ne plaća naknadu za komunalno opremanje zemljišta, što je po Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata kojim je propisano da investitor ne plaća naknadu za komunalno opremanje za objekte od opšteg interesa kao što je hoteli sa četiri i pet zvjezdica.
Prema Popvićevim riječima, on je platio porez na nepokretnosti od čega veći dio pripada lokalnoj samupravi, a manji državi.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code