ČEKA SE DOZVOLA ZA IZGRADNJU SANITARNE DEPONIJE „DUBOKI DO“

ČEKA SE DOZVOLA ZA IZGRADNJU SANITARNE DEPONIJE „DUBOKI DO“

205
0
Podijeli

Opština Herceg Novi početkom sedmice podnjela je Ministrastvu održivog razvoja i turizma zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nove sanitarne deponije “Duboki Do”.

Agencija za zaštitu životne sredine donijela je rješenje kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju sanitarne deponije “Duboki Do” početkom godine.
Utvrđeno je da je Elaborat urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i da sadrži definisane mjere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
Izgradnja sanitarne deponije se planira na urbanističkim parcelama koja pripadaju katastarskim opštinama Žlijebi i Ubli, u zahvatu Lokalne studije za sanitarnu deponiju “Duboki Do”, koju je uradilo preduzeće “Ekoboka projekt” d.o.o. iz Herceg-Novog.
Vrijednost ove kapitalne investicije iznosi 5 miliona eura. Budući da će se raditi etapno u prvoj fazi predviđeno je ulaganje od 2,5 miliona eura. Riječ je o novoj lokaciji za deponiju, 700 metara udaljenoj od sadašnje na Dugunji (Ubli) koja je u fazi zatvaranja i rekultivacije terena.
Nova sanitarna deponija zahvataće površinu od 14 hektara i biće izgrađena po najsavremenijim tehnološkim principima i uz sve mjere ekološke zaštite. Predviđena je i izgradnja prilaznog puta Žlijebi-Ubli, a po obodu, u cilju zaštite okoline, formiranje zelenog pojasa.
Predsjednik opštine Dejan Mandić ranije je nagovjestio da će izgradnja krenuti početkom ljeta, a da će sredstva Svjetske banke obezbjediti po povoljnim kreditnim uslovima.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code