ČETVRTI PRODUŽETAK ROKA ZA PONUDE ZA ZAKUP DONJE ARZE

ČETVRTI PRODUŽETAK ROKA ZA PONUDE ZA ZAKUP DONJE ARZE

161
0
Podijeli

Tender za dugoročni zakup, od 31 do 90 godina, zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza produžen je četvrti put za 11. decembar.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je sredinom novembra prošle godine prvi puit tender, a prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 12. februar.
Pravo da dostave ponude imaju iskusni domaći i strani investitori, s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju turističkih kompleksa. Potencijalni zakupci imaju obavezu finansiranja, projektovanja, gradnje i upravljanja turističkim kompleksom.
U zakup se izdaje zemljište površine 94,68 hiljada metara kvadratnih i akvatorijuma od 4,69 kvadratnih metara.
Lokacija se nalazi u blizini austrougarske građevine smještene na istoimenom poluostrvu i u blizini plaže Žanjice, na putu za Plavu špilju, tvrđave Arza.
Pravo učešća na tenderu imaju zainteresovani, uključujući i konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o povjerljivosti podataka. Učesnici na tenderu obavezni su da kumulativno ispune kvalifikacione uslove iz grupe A i B, koji će se ocjenjivati nakon prijema i otvaranja ponuda.
Uslovima iz grupe A predviđeno je da ponuđač mora biti Potencijalni zakupac treba da dostavi investicioni program i biznis plan, u kojima će precizno biti navedena struktura, dinamika i iznos investicija po godinama i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.
Investicioni program mora biti obezbijeđen činidbenom garancijom, a ponuđač je obavezan da u roku od pet godina od početka realizacije ispuni obaveze predviđene tim programom.
Učesnicima na tenderu biće omogućen obilazak lokacije, a ponuđač je dužan da uplati depozit ili dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 150 hiljada eura, naplativu na prvi poziv.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code