DAN OŠ “MILAN VUKOVIĆ” NA SAVINI

DAN OŠ “MILAN VUKOVIĆ” NA SAVINI

200
0
Podijeli

osnovna skola milan vukovicSvečanom akademijom večeras u 18 h OŠ “Milan Vuković” iz Herceg Novog obilježiće svoj Dan 5. oktobar. Ova ustanova, koja zapošljava 46 nastavnika, tehničo i pomoćmo osoblje radi u dvije smjene i pohađa je 770 učenika, u 35 odjeljenja. Četiri su područna: na Podima, Kamenom i u Kruševicama.
Svi učenici obuhvaćeni su reformisanim programima devetorazredne škole. Povodom Dana škole (koji se od školske 2012/2013. godine obilježava 5. oktobra na svjetski Dan prosvjetnih radnika) sve sekcije pokazuju rad na priredbama kojima prisustvuje veliki broj učenika, roditelja, zaposlenih, penzionera škole i gostiju. Redovno se objavljuje školski list „Luč”, koga uređuje novinarska sekcija, priloge prave učenici škole, a grafičku obradu i štampanje informatička sekcija. Kao i svake godine povodom Dana škole organizovan je vrlo posjećen literarni matine, kao i sportska takmičenja.
Učenici su uvijek stimulisani pohvalama i nagradama. U ovoj ustanovi, koju godinama vodi direktor Željko Bojović, formiran je Savjet roditelja, ali i Savjet učenika, čime je napravljen krupan korak u demokratizaciji škole.
Sredstvima Ministarstva prosvjete i nauke potpuno su renovirani sala i učionice, koje su opremljene novim namještajem i učilima. U školi je instalirana telefonska centrala sa internom i eksternom komunikacijom i telefonska govornica u holu škole, a ICT centar Ministarstva prosvjete i nauke omogućuje stalan pristup Internetu.
Škola je nosilac mnogih nagrada i priznanja, pored ostalog: 1972. godine – Oktobarske nagrada Herceg-Novog, 29. decembra 1998. godine Ordena zasluga za narod sa srebrenim znacima povodom 130 godina postojanja, za naročite uspjehe postignute u vaspitanju i obrazovanju mladih generacija, kao i za doprinos širenju prosvjete i kulture, a 25. decembra 2008. škola je dobila nagradu “Oktoih”.
Kao okosnica OŠ “Milan Vuković” na Savini jeste škola u Srbini, koja je počela sa radom 1858. godine kao Zakladna pomorska škola, a onda su je hercegnovskoj prosvjeti zavještali Jovan Bošković, Đuro Đurović i Eufrazija-Jevrosima Laketić. Odlukom Školskog odbora i Nastavničkog vijeća 25. novembra 1958. godine Prva osnovna škola dobila je naziv po antifašisti, revolucionaru-učitelju Milanu Vukoviću.
U staroj zadužbinskoj zgradi škola je radila do zemljotresa 1979. godine da bi novi školski objekti bili izgrađeni 1982. godine u kojima, kao Matičnoj školi, škola radi danas.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code