Direktna podrška stočarima kroz mjere Agrobudžeta

Direktna podrška stočarima kroz mjere Agrobudžeta

1048
0
Podijeli

Ovogodišnje premije za tov stoke iznose od 120 eura za kupljena grla, odnosno 140 po grlu iz sopstvene proizovdnje, odluka je koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pored toga, u govedarstvu je smanjen minimalni broj grla za ostvarivanje prava na premiju sa 4 na 3, dok je u ovčarstvu taj broj korigovan sa 40 na 30 grla, kako bi se povećao broj korisnika u odnosu na prošlu godinu. Iznos premija zadržan je na istom nivou, pa tako za krave i junice premije su u visini od 70 eura, a za ovce i koze 8 eura za grla iznad navedenog minimuma.

Kroz više mjera Agrobudžeta crnogorski stočari i ove godine imaju direktnu podršku po grlu – premije za krave i priplodne junice, održivo korišćenje planinskih pašnjaka , zatim tov junadi, kao i kroz program unapređenja stočarstva u vidu novih premija za steone junice u čistoj rasi.

Picerija i restoran

Uvedene su i premije za steone junice u čistoj rasi, u iznosu od 50 eura po grlu. Uslov za ostvarivanje ove podrške je da je junica u čistoj rasi od poznatih roditelja, te da je osjemenjena vještačkim putem.

Do 30. aprila stočari mogu dostavljati zahtjeve za ostvarivanje prava na premije po grlu u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, za premije za steone junice u čistoj rasi, kao i izdig na katune. Za organizovani tov rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije 10 dana od početka tova.

Osnovni uslov za sve navedene vrste direktne podrške stočarstvu jeste da su grla obilježena ušnim markicama i registrovana u skladu sa zakonom, da držalac životinje posjeduje pasoše za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da na arhivu Ministarstva pošalje popunjen Obrazac za premije u stočarstvu, kopiju lične karte, a u zavisnosti od vrste podrške i ostalu dokumentaciju.

Zainteresovani proizvođači za premije u stočarstvu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom šalju isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Rimski trg 46, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: premija.stocarstvo@mpr.gov.me. Formulare zahtjeva za podršku mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke.

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja napominju da svi korisnici podrške kroz mjere Agrobudžeta za ovu godinu moraju biti  u Registru poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do isplate. Svi podnosioci zahtjeva dužni su ažurirati sve promjene u broju grla stoke prije podnošenja zahtjeva za premije, kako bi se stanje u veterinarskoj bazi poklapalo sa stanjem na terenu. Ukoliko se prilikom kontrole na terenu ispostavi da je prijavljeni broj grla veći podnosilac zahtjeva gubi pravo na premiju za ovu godinu.

Poljoprivredna gazdinstva koja su povećala brojno stanje grla na gazdinstvu nakon podnošenja zahtjeva i ona gazdinstva koja su zasnova proizvodnju nakon 30. aprila, mogu dopuniti zahtjeve odnosno podnijeti zahtjev za podršku u slučaju nove proizvodnje nakon 30. aprila a najkasnije do 30. juna 2017. godine.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code