DPS Herceg Novi: Naš Izborni program nudi rješenja za brži ekonomski razvoj...

DPS Herceg Novi: Naš Izborni program nudi rješenja za brži ekonomski razvoj i razvoj preduzetništva

1545
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

U Izbornom programu DPS-a koji sadrži 16 tačaka, pored posvećenosti mladima i zapošljavanju, posebna pažnja posvećena je ekonomskom i razvoju preduzetništva, navode iz OO DPS Herceg Novi.

– Osnovni cilj u oblasti ekonomije je dinamiziranje ekonomskog razvoja Herceg Novog. Podržaćemo formiranje biznis-industrijske zone. Smanjićemo naknade za pristup putevima, komunalne takse i naknade svima koji zaposle više od 5 novih radnika tokom cijele godine, a svima koji zaposle više od 10 radnika smanjićemo porez na nepokretnosti. Unaprijedićemo poslovni ambijent i učiniti ga atraktivnim za domaće i strane investitore. U saradnji sa Vladom Crne Gore, sarađivaćemo sa svim investitorima koji su započeli svoje projekte na prostoru Opštine, kako bi se što prije stvorili uslovi za početak poslovanja i zapošljavanje. Izradićemo viziju razvoja grada za period do 2030. godine. Doprinijećemo diverzifikaciji privrednih djelatnosti. Pored turizma, stvorićemo bolje uslove za razvoj poljoprivrede, usluga i prozivodnje.

Picerija i restoran

Kada je u pitanju razvoj preduzetništva, cilj je kontinuirano razvijati preduzetničku duh i gajiti preduzetničku kulturu, posebno kod mladih. Unapređenjem poslovnog ambijenta stvorićemo uslove za razvoj preduzetništva i preduzetničke kulture. Kreiraćemo sistem podsticaja mladim preduzetnicima, kako bi doprinijeli rješavanju problema nezaposlenosti. Smanjićemo stope poreza na nepokretnosti za preduzetnike u oblasti industrije, poljoprivrede, prerade poljoprivrednih proizvoda i pakovanja.

U saradnji sa Vladom Crne Gore, obezbijedićemo subvencije u iznosu od po 10.000 eura za novootvorena radna mjesta za projekte kod kojih je minimalna vrijednost ulaganja 250.000 eura i kojima se otvara najmanje 10 novih radnih mjesta. Obezbijedićemo subvencije u iznosu do 5.000 eura za uvođenje međunarodnih standarda (ISO, HACCP, GMP, itd). Obezbijedićemo subvencije za nabavku opreme za modernizaciju proizvodnje u visini do 20% vrijednosti nabavljene opreme. Organizovaćemo pružanje savjetodavne podrške preduzetnicima.

Izborni program je naš javni ugovor sa građanima. Pobjedom Demokratske partije socijalista na izborima stvaraju se uslovi za realizaciju Izbornog programa – poručuju građanima iz OO DPS-a Herceg Novi.

Plaćeni izborni program

Nema komentara