DPS: Konkretnim mjerama u zdravstvu i obrazovanju poboljšaćemo kvalitet života svih građana

DPS: Konkretnim mjerama u zdravstvu i obrazovanju poboljšaćemo kvalitet života svih građana

776
0
Podijeli

Izborni program DPS-a sadrži 16 tačaka. Do sada smo predstavili naše konkretne predloge za rješavanje problema mladih, zapošljavanja, dinamičnijeg ekonomskog razvoja, razvoja preduzetništva, turizma, poljoprivrede, rješavanje pitanja komunalne infrastrukture i efikasnijeg rada lokalne samouprave. Danas stavljamo fokus na zdravstvo i obrazovanje, navode u saopštenju iz ove partije.

U oblasti zdravstva konkretnim mjerama povećati zadovoljstvo građana kvalitetom zdravstvene zaštite. Podićićemo nivo dopstupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga na primarnom i sekundarnom nivou za sve građane Herceg Novog. Skratićemo liste čekanja za pojedine dijagnostičke procedure. Proširićemo dijapazon dijagnostičkih procedura u skladu sa postojećim stručnim kadrom. Nabavkom nedostajuće medicinske aparature (ergometrija, Holter EKG, Holter TA) kompletiraćemo kardiološku dijagnostiku. Skratićemo period čekanja dijagnostike. Poboljšaćemo brigu i medicinski nadzor starijih sugrađana. Na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, uz podršku resornog ministarstva, u potpunosti ćemo integrisati Opštu bolnicu Meljine u sistem javnog zdravstva. Napravićemo respektabilni Regionalni centar koji će pružati zdravstvene usluge visokog kvaliteta, koji građani Herceg Novog i zaslužuju. Omogućićemo edukaciju i školovanje medicinskog osoblja i time obezbijediti kvalitetan kadar za budućnost. Korak po korak, razvijaćemo zdravstveni turizam na svim nivoima i u svim medicinskim ustanovama u Herceg Novom. Omogućićemo adekvatan prilaz u svim medicinskim ustanovama osobama sa invaliditetom. Kroz saradnju sa Vladom Crne Gore uskladićemo potrebe građana, turista i vremena u kojem živimo sa strategijom razvoja zdravstva Crne Gore. Kroz učešće u izgradnji stambene zgrade poboljšaćemo kvalitet života zaposlenih u hercegnovskom zdravstvu.

Picerija i restoran

Naš osnovni cilj u oblasti obrazovanja je da obrazovne programe prilagodimo razvojnim potrebama Herceg Novog. U saradnji sa Vladom Crne Gore i univerzitetima, nastojaćemo da uskladimo obrazovni sistem sa potrebama grada i vremena u kojem živimo. Obezbijedićemo stipendije za nedostajuće kadrove. Izgradićemo novu osnovnu školu u Igalu I, u saradnji sa Vladom Crne Gore, nastaviti rekonstrukciju škole “Milan Vuković” na Savini. Uredićemo školska dvorišta u svim školama. Izgradićemo dva nova vrtića. Infrastrukturnim ulaganjima u trotoare, staze, parking prostor, podzide, itd. povećaćemo sigurnost djece i olakšati pristup školama i vrtićima.

Izborni program je naš javni ugovor sa građanima. Pobjedom Deokratske partije socijalista na izborima stvaraju se uslovi za realizaciju Izbornog programa – poručili sui z DPS-a.

Plaćeni izborni program

Nema komentara