DPS: Riješićemo probleme mladih i zapošljavanja u Herceg Novom

DPS: Riješićemo probleme mladih i zapošljavanja u Herceg Novom

3454
0
Podijeli

U našem programu, koji sadrži 16 tačaka, posebnu pažnju posvetili smo mladima, rješavanju problema  zapošljavanja i ekonomskom razvoju – navode iz Demokratske partije socijalista Herceg Novi.

Mladi – osnovni cilj je što više uključiti mlade u proces planiranja, donošenje odluka i njihovu realizaciju. Mladi su budućnost Herceg Novog i Crne Gore. Smanjićemo stopu nezaposlenosti mladih u Herceg Novom za 50%. Uspostavićemo saradnju sa organizacijama koje oni vode kako bi zajednički tražili rješenja za probleme grada. Obezbijedićemo stipendije za mlade. Putem javnog konkursa podržaćemo njihove programe. Zalagaćemo se da se što više mladih aktivno bavi sportom. Iniciraćemo tzv. “Stolicu za mlade” u lokalnom Parlamentu, kako bi najmanje dva puta godišnje predstavnici mladih direktno prisustvovali sjednicama. Podržaćemo aktivnosti na povezivanju mladih Herceg Novog i mladih drugih gradova Crne Gore, regiona i Evrope. Pokrenućemo mlade da aktivno učestvuju u društvenim akcijama očuvanja prirode, pomoći starijoj populaciji, pripremi kulturnih manifestacija i svim pitanjima od interesa za mlade.

Picerija i restoran

Zapošljavanje – osnovni cilj je smanjiti broj nezaposlenih. Prema posljednjim podacima, broj nezaposlenih u Herceg Novom je 1.896. U naredne četiri godine radićemo da bude ispod hiljadu. U saradnji sa Vladom Crne Gore i državnim inistitucijama razvijaćemo integralan i sveobuhvatan pristup rješavanju problema nezaposlenosti. Pridružićemo se “DPS inicijativi za smanjenje nezaposlenosti” koja je nedavno predstavljena u Nikšiću. Fokusiraćemo se na stimulisanje razvoja preduzetništva kao najboljeg mehanizma za kreiranje novih radnih mjesta, posebno u oblasti usluga, turizma, poljoprivrede i proizvodnje. Uzimajući u obzir ekonomski, društveni i kulturni kontekst Herceg Novog, napravićemo odgovarajući miks mjera podrške.

Izborni program je naš javni ugovor sa građanima. Pobjedom Deokratske partije socijalista na izborima stvaraju se uslovi za realizaciju Izbornog programa – navode iz OO DPS Herceg Novi.

Plaćeni izborni program

Nema komentara