Dragan Šimrak: Moratorijum na privatizaciju Instituta do ulaska u EU

Dragan Šimrak: Moratorijum na privatizaciju Instituta do ulaska u EU

816
0
Podijeli

Na bazi naše dugogodišnje politike, i na lokalnom i na državnom nivou, zaštite narodne imovine, i konkretno Instituta Igalo, koalicija SDP URA – VAZDA pokrenula je peticiju čiji je cilj zaustavljanje namjere da iznajmljenom imenu prodaju preduzeće koje hrani 700 novskih porodica, na čijim ruševinama bi gradili stanove za tržište – naveo je na današnjoj press konferenciji  nosilac liste koalicije SDP-URA, Dragan Šimrak.

Nama ne trebaju, na mjestu hotela koji su zapošljavali stotine Novljanki i Novljana i bili ponos našeg grada, najjeftiniji parkinzi u gradu, kako se sada reklamiraju ruševine hotela Tamaris..

Picerija i restoran

Zbog toga smo pokrenuli inicijativu sa osnovnim ciljem:

–          Moratorijum na privatizaciju Instituta do ulaska u EU, odnosno prekid svih aktivnosti u cilju prodaje

–          Skidanje oznake tajnosti sa dokumenata Savjeta za privatizaciju

Od političkih subjekata inicijativu koalicije SDP URA – VAZDA javno su podržale samo Demokrate. Očekujemo podršku i ostalih opozicionih partija i većine birača DPS-a.

Siguran sam da ne postoji građanin Herceg Novog i Crne Gore koji dosadašnje događaje vezane za postupak privatizacije Instituta ne doživljava kao neuspjeh, kao proces koji je nanio nenadoknadivu štetu kako Institutu kao privrednom subjrktu, tako i Herceg Novom.

Dosadašnji postupak vođen je u mračnim kuloarima Savjeta za privatizaciju i njegove privatizacione komisije, uz učešće manje više uspješno prikrivenih aktera, a o neuspesima bi javnost u kontinuitetu bila nemušto obavještavana, bez riječi o odgovornosti nadležnih ili analize razloga neuspjeha.

Nakon svakog neuspjeha, a do sada ih je bilo četiri, cijena Instituta bi padala, a uslovi za navodne „strateške investitore“ postajali povojniji. Po završetku zadnje, četvrte, tenderske procedure procurele su informacije da je navodni „strateški investitor“ najveći dio investicije imao namjeru da realizuje kroz izgradnju apartmanskog naselja namijenjenog prodaji, što je trebao da bude završ- ni udarac ionako devastiranom i djelimično poharanom Institutu i njegovoj misiji zdravstvenog turizma i naučne djelatnosti.

Smatramo da će završetak procesa evropskih integracija sa jedne strane ojačati pravni kapacitet države i spriječiti zloupotrebe u postupcima kakav je privatizacija Instituta, a sa druge stane uključiti Crnu Goru u jedinstveno evropsko tržište i time joj omogućiti lakšu i kvalitetniju saradnju sa relevantnim i kredibilnim partnerima. To je i stožer našeg stava da privatizaciju treba odložiti do stvaranja povoljnijeg ambijenta za nastavak procesa privatizacije. Vrijednost Instituta će tako biti veća, a budućnost izvjesnija i bolja.

U svim dosadašnjim postupcima prodaje potuno je zanemarivan interes građana Crne Gore za ostvarivanjem kvalitetne zdravstvene zaštite u dijelu rehabilitacije, fizikalne medicine i reumatologije. Poražavajuća je činjenica da bi, realizacijom predviđene prodaje, građani Crne Gore imali kudikamo niži nivo zdravstvene zaštite u ovom segmentu nego što su ga imali prije dvadeset, trideset, pa čak i četrdeset godina.

Koalicija VAZDA smatra neophodnim da se u saradnji sa domaćim i stranim ekspertima iz ove oblasti izuči mogućnost podjele Instituta na nezavisne segmente od kojih bi neki nastavili nesmetano rad na kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u sklopu sistema javnog zdravstva. Neophodno je, takođe, obezbijediti nesmetan rad dijela Instituta kao nastavno-naučne institucije pod patronatom države.

Uporedna iskustva nam govore da se takve institucije svuda u svijetu, zbog izuzetnog nacionalnog značaja, oslanjaju i dominantno finansiraju iz budžetskih sredstava i donacija. Ovakvo segmentiranje bi dio Instituta namijenjen prije svega banjskom i spa-turizmu relaksiralo fiksnih troškova koje prethodni segmenti iziskuju, učinilo ga atraktivnijim potencijalnim investitorima zbog izvjesnijeg profita, a Herceg Novom obezbijedilo toliko potrebna nova radna mjesta.

Ubijeđeni da je ovo pravi put transformacije Instituta, a poučeni dosadašnjim lošim iskustvima, zahtijevamo da se sva dokumentacija i svi poodaci vezani za dosadaš- nje, neuspjele postupke privatizacije učine javnim, da se identifikuju krivci i greške u postupku koji je počeo još prije dvadestak godina.

Ovo prije svega što su po našem mišljenu postojeći Savjet za privatizaciju i njegova komisija zbog navedenih činjenica potpuno izgubili kredibilitet za bilo kakvo odlučivanje u ovom postupku. Pri tom, treba VAZDA imati na umu da sudbina Instituta opredjeljuje našu, a ne njihovu sudbinu i eventualni ponovni neuspjeh ugrožava kvalitet naših, a ne njihovih života – navodi se na kraju saopštenja.

Plaćeni izborni program

Nema komentara