EFIKASNO: SKUPŠTINA USVOJILA SVE ODLUKE I INFORMACIJE

EFIKASNO: SKUPŠTINA USVOJILA SVE ODLUKE I INFORMACIJE

396
0
Podijeli

Hercegnovski odbornici, vladajuća koalicija (DPS-Izbor) i dio opozicije (SDP, Novska lista) su za samo sat i po razmotrili ili bez diskusije prihvatili svih devet planiranih tačaka dnevnog reda današnjeg zasjedanja.

Nakon rasprave o Predlogu Odluke o donošenju Urbanističkog projekta kompleksa mješovite namjene „VILLDOR” u Igalu, dio opozicije, (Građanski savez, SNP, nezavisni odbornik Mustur, NOVA) napustili su zasjedanje izražavajući negodovanje što dio odbornika vladajuće koalicije zvanično prisustvuje Skupštini, ali u salu dođe tek kada je glasanje. Nijesu htjeli Skupštini da daju kvorum, ali ga je, ipak, bilo. Zoran Kovačević (DPS) nije shvatio toliku neodgovornost dijela opozicije prema građanima.
Smatrajući da su planski dokumenti izuzetno važni za razvoj grada, Milovan Baždar iz PZP-a je, ipak, ostao i podržao projekat “Villdor” kao i Lokalnu studiju Mrkovi-Njivice, a onda je napustio zasjedanje solidarišući se sa dijelom opozicije.
On je kazao da su ovi planski dokumenti kvalitetni, uvažavaju instruklcije iz projektnog zadatka i sve što je PUP opštine omogućio
Ipak,Baždar je primjetio da, s obzirom da se radi o Urbanstičkom projektu i rješenju za devet urbanističkih parcela, koji su u funkciji turizma, ne postioji ozbiljna izgrađena infrastruktura. On pita očekuje li se ulaganje investitora u komunalnu infrastruklturu i smatra da bi obavezu investitora u izgradnji komunalne infrastrukture trebalo precizirati i novom Odlukom o komualnom opremanju. Zoran Kovačević (DPS) je ukazao na neophodnost izgradnje saobraćajnica u ovom dijelu Igala.
Predlogom projekta Urbanističkog projekta u Igalu, u zaleđu Sportske dvorane i Instituta Igalo predviđaju se objekti mješovite namjene, pored smještajnih jedinica-apartmana i prizemlja objekata u funkciji turizma, odnosno zdravstvenog turizma, wellnes centri, ordinacije. Na ulazu u kompleks planiran je i hotel. Oslobođene su sve vizure prema moru položajem objekata u odnosu na okruženje. Parkiranje u okviru svake parcele predviđeno je dijelom na otvorenom a dijelom u podzemnim gražama. Tu su planirane i zelene površine, bazeni i razni drugi sadržaji. Idejnim rješenjem predviđeen je indeks zauzetosti 0,21, a izgrađenosti 0,96 na površini od 18 hiljada kvadrata. Ovaj planski dokument prihvaćen je sa 25 glasova za i 3 uzdržana.
Lokalna studija lokacije Mrkovi-Njivice, za prostor od 7,5 ha, predviđa da se on uredi i turistički valorizuje i sačuva svo zelenilo, objasnila je Senka Deletić u ime obrađivača. Ovdje su planirani hoteli i turistička naselja na po dvije urbanističke parcele.
Iako je podržao studiju, Milovan Baždar (PZP), žali što su samo dvije parcele planirane za hotele, a turistička naselja se obično pretvore u apartmane. Za studiju je glasao 21 odbornik.
Glatko su potom prošle Odluke o prodaji katastarske parcele u Sasovićima radi kompletiranja urbanističke parcele, izmjeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama. Donoseći Odluku o radnom vremenu sugerisnao je da se posladavcima preko 30 privatnih apoteka i Apotekarskoj ustanovi Crne Gore sugeriše da uspostave dežurstva i rade i tokom noći od 22 do 7 ujutru.
Prošao je i predlog o izmjeni Odluke o Mjesnim zajednicama, data je saglasnost na Odluku odbora direktora „Parking servis Herceg Novi” DOO o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Batrića Kontića. Sa 19 glasova za i 2 uzdržana, “zeleno svjetlo” je dobio i Izvještaj o radu JUK „Herceg-fest”, sa Finansijskim izvještajem za 2014. godinu i Programom rada za sezonu 2015-2016.
Skupština je donijela i rješenje o imenovanju žirija za dodjelu Oktobarske nagrade i povelje opštine Herceg Novi.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code