Ekološki sertifikat samo onima koji promovišu održivi tuirizam i aktivno čuvaju životnu...

Ekološki sertifikat samo onima koji promovišu održivi tuirizam i aktivno čuvaju životnu sredinu

586
0
Podijeli

prezentacija niskokarbonskog hn 040316U okviru projekta Razvoj nisko karbonskog turizma, saradnju sa UNDP ostvaruje i Opština Herceg Novi, koja je kandidovala nekoliko ekološki zanimljivih aktivnosti. Hotelijeri i izdavaoci privatnog smještaja iz Herceg Novog na prezentaciji, koju su organizovali Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, upoznali su se sa mogućnostima dodjele ekološkog seritifikata.
On se dodjeljuje na dobrovoljnoj bazi turističkim privrednicima koji promovišu održivi razvoj u turizmu i aktivno učestvuju u očuvanju životne sredine. Dobiće ga oni smještajni objekti koji ispune set kriterijuma, kao što su politika zaštite životne sredine, energetska efikasnost, racionalno korišćenje vode i sanitarija, očuvanje kvaliteta vazduha, održivi transport, propisno deponovanje otpada i redukcija ambalažnog otpada. U našoj zemlji su prisutne tri međunarodne sertifikacione šeme: EU eko-znak, Travelife i Green Globe.
Prezentacija je realizovana u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“, a finansira ga Globalni fond za životnu sredinu. Za nju su bili zaduženi ovlašćeni revizor EU za eko sertifikate Mišel Bader i koordinatori projekta Viktor Subotić i Ana Pajević-Tošić.
Projekat Razvoja niskokarbonskog turizma pruža podršku kroz obuku ili angažovanje ovlašćenih revizora za izradu pregleda za dodjelu sertifikata, uz preporuke za ispunjavanje određenih kriterijuma, kao i kroz učešće u troškovima sertifikacije i podršku promociji sertifikovanih turističkih objekata, u saradnji sa nacionalnim i lokalnim institucijama.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code