Evo, koji projekti iz aplikativne knjige Herceg Novi EPK mogu biti realizovani...

Evo, koji projekti iz aplikativne knjige Herceg Novi EPK mogu biti realizovani (3. dio)

1443
6
Podijeli

herceg-novi-85Treća programska linija projekata predstavljenih u aplikaciji Herceg Novog za Evropsku prijestonicu kulture 2021 nosi simboličan naziv “Hajde da pričamo o Boki”, a koncepcija je bazirana na verbalnom prenosu informacija, odnosno na jezičkom prenošenju bokeške tradicije.

 

 

“Mi ne ogovaramo, mi optužujemo“

Picerija i restoran

Umjetnici platforme za umrežavanje, razmjenu znanja i edukaciju RESONATE PLATFORM, učestvujući u realizaciji ovog velikog projekta, izradili bi audio zapise razgovora ljudi u njihovim svakodnevnim situacijama, s tim što bi to bili spontano usnimljeni razgovori, a ne intervjui. Umjetnici, kao i mikrofoni kojima bi se snimali razgovori, ostali bi nevidljivi za glavne aktere. Jedan dio projekta bilo bi prikupljanje audio materijala, dok bi u drugom dijelu taj audio materijal bio emitovan sa skrivenih zvučnika, postavljenih na raznim lokacijama u gradu. Prolaznici bi aktivirali senzore koji bi bili povezani sa bazom podataka, odnosno zbirkom razgovora, koji bi onda bili emitovani preko zvučnika.

 

Buntvnik govori

U podnaslovu ovog projekta stoji “Oživljavanje kuće Iva Andrića”. Projekat se sastoji iz dva dijela.

Prvi dio bi uključio prikupljanje građe za “otvorenu biblioteku bez bibliotekara” – mjesto gdje bi građani, turisti, posjetioci, pisci, studenti, profesori, donirali jedan primjerak knjige, za koji vjeruju da je na neki način povezana sa Andrićem. Ideja je bila da se na posljednjoj bijeloj stranici knjige svojom rukom napiše, u par riječi ili rečenica, razlog doniranja baš te knjige, kao i način njenog povezivanja sa Andrićem i njegovim djelom. Ta knjiga bi tada postala dar Otvorenoj biblioteci, “otvorenoj svima bez članstva, da knjige čitaju u bašti kuće, gledaju posvete i poruke, daju svoje doprinose, i na taj način nastavljaju život Andrićevog djela.”

Drugi dio projekta pod nazivom “Buntovnik govori” zamišljen je kao niz foruma i debata, koji bi okupljali, kako priznate evropske, društvenoi aktivne intelektualce, koji bi razogovarali o aktuelnim temama, tako i obične građane kao svakodnevnu publiku.

Sve aktivnosti u kući našeg Nobelovca bile bi besplatne – ulaz, čitanje knjiga, učestovanje u debatma, pa i po čaša vina koje bi donirali lokalni sponzori.

 

Hor penzionera

Realizator projekta “Hor penzionera” trebalo je da bude norveški, ali bivši jugoslovenski kompozitor i harmonikaš, Jovan Pavlović, današnja zvijezda skandinavske scene i putujući entuzijasta, koji širi ljubav prema manje afirmisanim žanrovima savremenog muzičkog izraza.

Jovan Pavlović bi osnovao Hor penzionera u kojem bi pravo učešća imao svako, pod uslovom da ima više od 60 godina uz uslov da prođe neophodnu elementarnu audiciju za hor.

Muzičar i instruktir pejvanja, John Anne Fossen, u saradnji sa članovima, birao bi repertoar hora, obučavao članove, organizovao radionice.

– Saradnja, druženje i umjetnička kreativnost za starije građane su ključ u ovom projektu. Za mnoge od njih, to će biti prva umjetnost i javni angažman u njihovim životima. Hor penzionera će izvoditi svoje koncerte na neobičan način: na čamcima idući od jedne luke do druge po Zalivu, nudeći koncerte na pučini ili usidreni nasred Zaliva, gdje obala i litice odbijaju glasove koji se mogu čuti svuda uokolo – napisano je u aplikativnoj knjizi.

 

La Puttana

Projekat “La Puttana” predstavlja Muzej prekinutih odnosa koji bi bio sagrađen u blizini trajektne linije Kamenari-Lepetane, a ideja je potekla od realizovanog projekta Muzeja prekinutih odnosa u Zagrebu.

Za lokaciju muzeja namjerno su izabrana mjesta Kamenara ili Lepetana zbog trajekta koji, poput mosta, spaja dvije obale zaliva.

– “Lokalna legenda kaže da su pomorci vraćajući se kućama „sa dalekih mora“ nakon nekoliko godina da vide svoje porodice u i oko Kamenara tajno donosili tajni prtljag: ljubavnice, druge žene, često sa cijelom drugom porodicom, koja je trebala biti skrivana od one zvanične. Gradić preko puta, tačno nasuprot Kamenara, dobio je svoje ime Lepetane od „La puttana“, što na italijanskom znači „kurva“. Prilikom svog ponovnog odlaska na more, pomorci bi ih vodili sa sobom, pružajući svojim pravim suprugama šansu da sačuvaju obraz.”

Kroz tumačenje kustosa, muzejska zbirka bi bila kompletirana artefaktima “morske ljubavi”, razgovorima o privatnom životu u Boki Kotorskoj, ali i tematskim večerima.

 

OriginalE

Na projektu pod nazivom “OriginalE” plan je bio angažovanje slavnog balkanskog fotografa Nebojše Babića, koji bi napravo fotografije lokalnih ribara, pomoraca, građana, poznatih i nepoznatih stanovni­ka Herceg Novog i Boke Kotorske kako bi ih prikazao na izložbi.

Ovaj projekat je trebalo da, s jedne strane aktivno uključi stanovnike Herceg Novog u projekat EPK, a sa druge podigne prepoznatljivost Herceg Novog i Boke Kotorske širom Evrope, kao dio Komunkacione strategije.

Kreatori ovog projekta imali su ideju da istraže priče onih ljudi čija zanimanja i profesije u savremenom svijetu polako nestaju.

 

 Šta je tako smješno o miru, ljubavi i razumijevanju?

Ovo je trebao da bude međunarodni miltidisciplinarni projekt sa šest relevantnih evropskih partnera, uključujući umjetničke rezidencije, produkciju i transancionalnu turneju, koji bi stvoriti pozitivne priče i prakse koje podržavaju međunarodni dijalog i obostrano razumijevanje unutar Evropske zajednice.

Projekat bi bio fokusiran na saradnju u prepoznatljivim umjetničkim formama i predstavama, u kombinaciji međunarodnih umjetnika koji svoj rad baziraju u zajednici. Oni bi sarađivali sa lokalnim ljudima i djelatnicima na stvaranju djela koja oslikavaju konflikte i tenziju proizlašlu iz percipiranih razlika.

–  Ono što čini ovaj projekt neobičnim je da je srž humor koji podržava motiv umjetnosti, i kroz koji dijalog o pitanjima, kao što su politička korektnost, ekstremizam, sloboda govora i kulturni stereotipovi mogu da se nađu. Cilj projekta je da se istraže ove interakcije kroz razne kulturne medije i da se koristi humor da se „razoruža“ negativna konotacija o „Frenemies unutar“ – tim geografskim susjed­ima ili zajednici sa kojima nas povezuje teška istorija – napisali su autori u knjizi aplikacija.

 

Jezik blizine

Ovaj prejkat zapravo je sinteza tri velika projekta kojima se istražuju problemi jezika, kulture i suživota gledano kroz različite medije, a uključujići humor.

Kreiran kao multidisciplinarni projekat “Jezik blizine” sadrži jak elemenat izgradnje kapaciteta, a istražuje odnos susjednih zemalja, koje komuniciraju koristeći isti ili sličan jezik, iako među njima postoje nacionalne i kulturne razlike. Takođe, ovaj projekat istražuje i odnose “velikih zemalja” u geografski bliskim odnosima.

Kreatori su planirali da kroz debate, filmske projekcije, fotografije, pa i posebno naručene pozorišne predstave pronađu načine razumjevanja nekih od najspecifičnijih odnosa u Evropi.

Prateći projekat “Jezika blizine” trebalo je da bude “Humor blizine”

– Humor blizine istražuje slična pitanja koje istražujemo projektom Jezik blizine, ali kroz humor kao kulturnu i društvenu silu. Projekt se odnosi na stvaranje mreže festivala komedije i događaja – Mreža smiješnih gradova – i poziva ih da nam pomognu u dovođenju međunarodnih umjetnika u Herceg Novi, ali  i u istraživanju glavnih društvenih tema kroz prizmu humora – stoji u aplikaciji.

 

Poljubi me na kiši

Projekat “Poljubi me na kiši” usmjeren je ka osobama sa posebnim potrebama, čija se društvena briga u zemljama Balkana nalazi na najnižem nivou.

Autori su ovaj projekat kreirali u saradnji sa NVO Topla i NVO Nova šansa u Novom, kako bi povećali svijest javnosti o ovom problemu, ali i kao podsjetnik “da se ne zaboravi ono što je važno”.

 

Art Quaranta

Podnaslov ovog projekta nosi ime “Umjetniča djela zaboravljenog zaliva”, a objedinio bi umjetnilka djela  koja se odnose na Herceg Novi i Boku Kotorsku.

Umjetnici bi bili pozvani da provedu 40 dana u Kreativnom čvorištu, kao 40 dana u karantinu, te stvaraju djela koja su direktno povezana sa ovim područjem. U planu je bio i poziv Marini Abramović.

 

Skale, stepenice i pjesma

Programski projekat “Skale, stepenice i pjesma” uključio bi inostrane muzičke urednike, koji bi uređivali muzičke programe na trgovima u Herceg Novom. Trajao bi tokom juna, jula, avgusta i septembra 2021. godine.

Kako je napisano u aplikaciji, u toku septembra organizovale bi se subotnje večeri kad bi muziku pratila Frenemies flota, čija bi kombinacija stvorila magičan muzički doživlja i spektakl. Ovaj koncept takođe može da se realizuje kao pilot projekt tokom početnih godina izgradnje u nekim od naših gradova partnera. Posebno dobro bi funkiconisao u Kotoru, na primjer.

Gosti staratelji koji su trebali doboti poziv za muzičko uređivanje programa na trgivima su Darko Brlek, Tim Steiner i Rambo Amadeus.

 

Kuhinja na otvorenom

Projekat gastro kulture pod nazivm “Kuhinja na otvorenom” objedinio bi kulinarske tradicije planinskih sela u zaleđu Herceg Novog i primorja. Uključio bi osnivanje dvije kuhinje u dvije zone. Jedna kuhinja bila bi pozicionirana na Vrbanju, izgrađena u tradicionalnom duhu. Druga bi bila pozicionirana na primorju u Kreativnom čvorištu, u takozvanoj plavoj zoni, opremljena najmodernijom kulinarskom opremom.

– Obje kuhinje su povezane sa lokalnim proizvođačima hrane i ribarima za isporuku namirnica. Kuhinje su takođe otvorene za kurseve o kuvanju za školsku djecu, kao i za profesionalce iz ugostiteljske privrede, koji bi tu nadograđivali svoje kapacitete ili predavali. Obje kuhinje bi imale Internet-TV studija, sa vlastitim You tube kanalom sa lokalnim i međunarodnim kuharima – napisano je o ovm projektu u knjizi aplikacija.

Kuhinja bi usko sarađivala sa Centrom organske hrane, koji bi proizvodio sve vrste organiskih proizvoda za potrebe Kuhinje.

Centar bi se zasnivao na biološkoj poljoprivredi i bio glavni distributer certifikovanih organskih proizvoda. Osim proizvodnje povrća i voća, postojala bi i farma koza za proizvodnju mlječnih proizvoda, kao i košnice pčela za proizvodnju meda.

 

Zelena trava doma

Projekat “Zelena trava doma” predstavljao bi svojevrsnu zaštitu jedne od rijetkih algi pod nazivom Cymodocea Nodoksa ili Mali Neptun,  koja raste u Bokokotorskom zalivu i još samo 7 mjesta u svijetu za koju je Institut za biologiju mora izrazio zabirnutost.

Projekt „Zelena trava doma“ trebalo je da podrži:

Obrazovanje i širenje znanja kroz konferencije, posebne obuke i radionice, Istraživanje novih tehnologija koje bi uključivalo promocije novih vrsta plovila i brodova koji koriste obnovljive izvore energije, kao što su električna, solarna i energija vjetra, zatim Aktivnosti čišćenja mora sa građanima, volonterima , međunarodnim partnerima, Posebna kulturna dešavanja  za podizanje svijesti o budućnosti zaliva , kao i Programe za osnovne i srednje škole u regionu tokom cijele godine.

 

Potpuno nova igra

Kako su kreatori projekta EKP napisali u aplikativnoj knjizi, ovaj projekat inspirisan je odlaskom čak 21-og sportiste i trenera na Olimpijske igre u Rio, jer bi da je Novi postao Evropska prijestonica kulture, postao   najuspješnija Evropska prijestonica kulture u pogledu olimpijskih sportista po stanovniku.

Projekat je orjentisan na vaterpolo, kao najtrofejniji i najpopularniji sport u Novom, poput Vezsprema u Mađarskoj ili Kaunasa u Litvaniji, kao relativno malih gradova sa veliki sportskim uspjesima.

– „Potpuno nova igra“ će biti projekt ali takođe i preispitivanje ozbiljne teme. Koji su društveni i kulturni faktori koji su učinili ove gradove tako uspješnim u određenom sportu? Kako se oni ogledaju u izgledu i stavu grada? Postoje li zajedničke stvari koje ovi gradovi mogu da dijele… ili trreba da ih zadržimo za sebe kako bismo zadržali našu sportsku hegemoniju? – napisali su autori aplikacije.

Ovaj projkat dijelom bi se bazirao i na razvoj publike, odnosno navijača, a uključio bi navijače iz Veszprema, Kaunasa i Herceg Novog, obuhvatajući o njima priče, filmove i izložbe.

6 Komentari

  1. Lako je ovako nista ne raditi-dovesti Kustoa ,Abramovicku,belgijskog kompozitora ,galerija u centru ,isterati Prosvetu iz kuce andrica.A sta radi grad, ljudi odavde, dok se oni ne animiraju nema kulture,gde je centar smisao ,oko cega se ovo vrti,gomila nabacanih stvari bez ideje .Prijatelj neprijatelj -pa hajde da sve ponistimo ,zgazimo identitet pa cemo skupiti mlade umjetnike u dom JNA i onda se igrati kulture.Kao nevladine grupe eksperimentalnih mladih ljudi.NE vi treba da imate koncept oko koga se sve vrti, da vratite dostojanstvo i identitet gradu a on ga je imao i ima i dobicete osnov i odgovor gradjana a onda to dalje graditi.Nije to tesko ali treba biti zreo pismen iskusan i hrabar.ja se izvinjavam na iskrenosti ali volim ovaj grad!
    0    0
  2. Mislim sto reci, malo toga autentičnoga! Sve sa brda i dola,u hodu pisano. Ako ste bili u muzeju prekinutih veza, sve vam je jasno.Ako znate lokane umjetnike i njihov rad,onda gdin.Babic je suvisan,ako ste bili u Andricevoj zaduzbini u Bgd, sve vec skoro isto postoji.Hocu vam reci steta sto H.Novi nije osvojio titulu.Steta za sve koji su se nadali i koji Novi vole,zive i osjecaju. A nekako nije ovo dobro pripremljeno, a Herceg Novi ponovo treba sve ovo,da se promjeni,krene ka boljem. Stvarno zasluzuje sansu, barem od nas Novljana da mu cinimo bolje.
    0    0

Ostavite komentar

*

code