Evo koji projekti iz aplikativne knjige Herceg Novi EPK mogu biti realizovani...

Evo koji projekti iz aplikativne knjige Herceg Novi EPK mogu biti realizovani (2. dio)

1145
12
Podijeli

herceg-novi-388U aplikativnoj knjizi “Frenemies”, kojom je Herceg Novi konkurisao za titulara Evropske prijestonice kulture 2021, petogodišnja strategija kulturnog razvoja Herceg Novog i Boke, podjeljena je na tri programske cijeline: Mir umjetnosti, Kreativni zaliv i Hajde da pričamo o Boki.

Programska linija “Kreativni zaliv” trebalo je da kreira od Boke Kotorske kreativni region, “mjesto gdje umjetnici, digitalni nomadi i kreativni preduzetnici vole da razvijaju ideje i proizvode, i dijele svoje znanje”.

Picerija i restoran

– Jedan od naših osnovnih ciljeva je da stvorimo plan za prilike za Boku Kotorsku u smislu novih poslovnih inicijativa. Naša ideja je da stvorimo novi Kreativni region u Evropi. Niski troškovi života, 9% državnog poreza, euro kao zvanična valuta, engleski i italijanski u uobičajenoj upotrebi kod lokalnog stanovništva, dobar temelj kod radnog osoblja – sve to čini Boku Kotorsku idealnom lokacijom za „inicijativu kulturne kolonije (CCI)“ i „Digital Nomads“ – piše u aplikaciji.

U “Kreatvnom regionu” Vlada Crne Gore koordinirala bi, u saradnji sa gradovima regiona, u svim procesima, obezbjeđujući program refundacije poreza za filmsku industriju, podršku za mlade preduzetnike i nove infrastrukturne kapacitete za kreativno čvorište koje pruža uslugu hostinga svim ograncima “inicijativne kulturne kolonije (CCI)”.

Boka  – kreativno čvorište

Osnivanje prvog Kreativnog čvorišta, kako stoji u aplikaciji, za kulturne i kreativne industrije u Herceg Novom – Kreativno čvorište Boke – bilo je planirano u napuštenoj kasarni Jugoslovenske Armije nadomak centra Herceg Novog. Predstavljalo bi prvo “čvorište” u zalivu i jednu od prvih inicijativa takve vrste u Crnoj Gori.

“Imajući na umu da u Crnoj Gori nema nikakve nacionalne baze podataka o CCI, ali ima mnogo inicijativa, prije svega u privatnom i NVO sektoru, u dugoročnom smislu stvaramo sa ovim Čvorištem bazni kamp i kontakt tačku, centar za učenje i mjesto za izgradnju kapaciteta – za sve postojeće inicijative, kao i nove CCI-preduzetnike na polju dizajna, mode, film, muzike, igara, izdavaštva, stripa i interdisciplinarnih aktivnosti”.

Kreativno čvorište zamišljeno je u tri osnovna dijela: Veliki prostor, Kreativna laboratorija i Dnevna soba.

Veliki prostor bi predstavljao centralno mjesto multifunkcionalnog karaktera, za dnevne programe, priredbe, izložbe, koncerte, predavanja, prezentacije i slično, a bilo bi opremljeno izvrsnom digitalnom povezanošću i teničkim sredstvima za prezentaciju i izovđenje prema potrebi.

Kreativnu laboratoriju bi činili pojedinačni ili grupni ateljei kao i manji prostori dizajnirani za redovne aktivnosti, radionice, obrazovne programe i saradnju. Ideja je bila da se okupe pojedinci i grupe iz Herceg Novog, iz područja zaliva, kao i iz inostranstva koji stvaraju i rade na ovom prostoru, često ili permanentno.

Dnevna soba predstavljala bi dio čvorišta za boravak koji bi uključivao sobe za goste, kao i hostel koji je otvoren tokom cijele godine. Namjera je bila je da se umjetnicima, kao i CCI preduzetncima iz cijelog svijeta, odabranim na konkursu, ponudi besplatan prostor za boravak. Hostel je bio zamišljen kao dio gdje mladi ljudi, koji posjećuju Novi, mogu povoljno da odsjednu i uživaju u programu Čvorišta, budu inspirisani, sprijatelje se, ostvare veze i vrate se kao stvaraoci.

Eclectica – festival i sajam

„Eclectica“ je zamišljena kao jedna vrsta trendovskog sajma, festivala i prezentacije savremenih trendova iz oblasti kulture, muzike, umjetnosti, filma, dizajna, digitalnih medija, kao i za proizvode Kreativnog čvorišta. Bilo je planirano da se održava jednom godišnje kao poslovna aktivnost dizajnirana na “B modelu korporacije”, odnosno profitne korporacije blisko povezane sa razvojem Kreativnog čvorišta i kreativnog regiona Boke Kotorske.

Festival bi uključivao muzički program, kao i dječje aktivnosti, predavanja, radionice i izložbe. Za prvu godinu organizacije, 2018. bilo su planirane izložbe sa kustosima, kao i predavanja na teme u vezi CCI, kao i radionica, neke za stručnjake, neke za zainteresovane amatere i djecu.

Umjetnička kolonija

Umjetnička kolinija predstavlja ideju da se mladi, koji mahom odlaze iz Herceg Novog, zadrže i da im se ponudi šansa da stvaraju u svom gradu tokom čitave godine, a ne samo tokom ljetnjih mjeseci, što predstavlja i ključnu karakteristiku ovog koncepta.

– U napuštenoj vojnoj kasarni, gdje će se razvijati Kreativno čvorište Boka, pojaviće se stalna kolonija mladih skulptora, slikara, konceptualnih umjetnika, pisaca i fotografa – piše u aplikativnoj knjizi.

Umjetnilčku koloniju sačinjavali bi stvaraoci uzrasta od 18 do 25 godina, koji bi bili odabirani na otvorenom konkursu, ali ne na osnovu svojih biografija već na bazi svog talenta i svojih poriva. A uključeni u koloniju učestvovali bi u njenom radu, ne samo u kreativnom dijelu, već i u svakodnevnim poslovima.

Škola spektakla

Škola spektakla je program izgradnje kapaciteta koji je dobio sredstva Evropske unije, preko programa Kreativna Evropa. On bi uključivao umjetnički kolektiv „Walk the Plank“ (UK) kao i Evropsku prijestonicu kulture Pafos 2017, kandidata za evropsku prijestonicu kulture Kaunas 2022. (Litvanija) koga predstavlja organizacija Bijenale Kaunas, bivši irski grad kandidat Limerick 2020. i umjetnički kolektiv Fidget Feet, kao i Herceg Novi kao grad kandidat za 2021. godinu.

Ovaj program je trebao da pruži kulturnim akterima adekvatne vještine, kompetencije i “know how” uputstva, kako bi se osnažili kuturni i kreativni sektori.

Festivalska akademija

Zamišljena kao dio izgradnje kapaciteta za 2021. godinu, Festivalska akademija trebalo je da okuplja programske obuke Asocijacije evropskih festivala (EFA). Ti programi okupljaju angažovane saradnike iz festivala iz cijelog svijeta. Oni se organizuju u raznim zemljama i gradovima. Pet programa obuke daju ovim gradovima, državama, mogućnost da se kulturom predstave novoj generaciji trendovskih festivala budućnosti. Učesnici se umrežavaju i upoznaju se sa lokalnom situacijom u oblasti kulture.

Festivalska akademija uključivala bi nekoliko segmenata; radionicu za mlade menadžere festivala, festivalska čitanja, obuku menadžera festivalske produkcije, informacije o kreiranju Evropske prijestonice kluture i tzv. “neobične resurse”.

Ponovna upotreba

Program Ponovna upotreba predstavlja svojevrsnu “reciklaža” starih arhitektnoskih zdanja Crne Gore, osuđenih na propadanje i urušavanje, čija je finkcija nestala sa nestankom političkog narativa onog vremena u kojem su stvarane. Proističući iz akademskog okvira APSS-a u sklopu festivala KotorArt, konzervatorski tim bi pozvao ar­hitekte, urbaniste, umjetnike i građane širom Crne Gore da otpočnu sa realizacijom i novom evaluacijom tih građevina preko kulture. Planirano je da se projekat bavi revizijom tih modernis­tičkih građevina preko istraživanja, debate, umjetničkih intervencija (npr. umjetnost svjetlosti, 3D digitalizacija, fotografija), arhitektonskih izložbi i proširene stvarnosti.

Te građevine su: stari zatvor u Kotoru, Dom Revolucije u Nikšiću autora Marka Mušića, tvrđave i naselja na Skadarskom jezeru – Grmožur, Lesendro i Vranjina, Spomen Dom u Kolašinu autora Marka Mušića, Kajak klub „Galeb“ autora Vukote Tupa Vukotića, bivša dječja bolnica u Igalu, Solana u Ulcinju i kompleks podmorskih tunela u Boki Kotorskoj.

 Boka – umjetnička rezidencija

Ovaj projekat započet je još 2012. godine arhitektonskim konkursom, na kojem je učestvovalo više od 100 arhitekata iz cijelog svijeta. Žiri je bio sastavljen od međunarodnih učesnika, kao i NVO Expeditio i lokalnih eksperata. Prvu nagradu su osvojili Tomohiro Hata arhitekte (Kobe, Japan). Predmet Konkursa je bila priprema preliminarnog arhitektonskog projekta za Boku kao umjetničku rezidenciju.

Ideja je bila da se uspostavi stalni prostor za Umjetničku rezidenciju za boravak i stvaranje. On bi podržavao aktivnosti u Kreativnom čvorištu – Boka, obezbjeđujući prostor za umjetnike i stvaraoce, kao i za projekte tipa Frenemies 4.0, Art Quaranta, Art Colony, itd. Nakon 2021. godine fokus bi se pomjerio ka samoorganizovanom prostoru.

Generalni zahtjev je bio da ovo postane ekološki odgovoran projekat, koji bi poštovao ljepotu i biodiverzitet lokaliteta, materijale koji ne narušavaju životnu sredinu, kao i održive tehnologije.

Umjetnički pejzaž – projekat o prirodi i umjetnosti

Cilj ovog projekta bil bi podsticanje razumijevanja koegzistencije umjetnosti, arhitekture i prirode, koja se manifestuje u posebnom prirodno-vještačkoj sredini crnogorskog pejzaža kao kulturna vrijednost, društvena norma i moralni autoritet.

– Dok Crna Gora nastavlja da postoji kao primorska destinacija sa fokusom, ne samo na plažni turizam, već i na kulturni turizam, ova praznina sa pejzažnim ambijentom u pozadini priobalne linije postaje očiglednija. Mi predlažemo premošćavanje ciljajući sofisticirane putnike širom svijeta – napisano je u aplikativnoj knjizi.

Kroz ovaj prjekat akteri predlažu određene intervencije na jedinstvenim tačkama u ambijentu, koje biti predstavljale instalacije posebno dizajnirane za te mikrolokacije. Te instalacije bi bile postavljene u veoma specifičnoj sredini: na čuvenim vidikovcima, u nacionalnim parkovima, kao platforme, krovovi i drugi slični elementi koji naglašavaju postojeću prirodu. Sve instalacije će biti privremene konstrukcije koje ni na koji način ne štete prirodi.

 “Incited”

Ovaj projekat ideja je crnogorskog umjetnika Blaža Kovačevića. Po njegovoj zamisli trebalo je instalirati veliku štampanu zidnu instalaciju ili video projekcije na kojima bi bili istaknuti digitalno modifikovani rendgentski snimci vozila koja prelaze evropske granice.

– Nesmetani pogled na kamione, kombije i automobile sa skrivenim ljudskim tijelima nudi mnoge različite nivoe čitanja. Nudi nove uvide u materijalnost i krhkost našeg tijela, nedostatak privatnosti, noseći ozbiljne implikacije ovih i sličnih metoda prisluškivanja. Prirodno, ovaj rad upućuje na akutne probleme koji dominiraju u sociopolitičkoj sferi sa aspektima trgovine ljudskim bićima, krijumčarenja i terorizma – stoji u aplikaciji.

 Kroz puškarnicu

Projekat „Kroz puškarnicu“ je trebalo da postavi, možda i odgovori na pitanja pogleda na svijet sa tačke gledišta male zemlje i obratno, razmišljajući Crnoj Gori kao sastavnom dijelu Evrope.

Ovaj projekat uključio bi realizaciju koncepta “stražarske kule” prostora u kojem bi se nalazila puškarnica – prostorija sa tradicionalnim kamenim uskim prozorima kroz koje se osmatralo. Iza takvih otvora trebalo je da se nalaze ekrani na kojima bi bili projektovani uživo prenosi sa gradskih ulica evropskih gradova.

Cilj ovog projekta bio bi da unese pozitivno značenje u naš ustaljeni izraz „posmatrati jedan drugoga kroz puškarnicu“.

Simbolično, takva prostorija posmatraču je trebalo da pruži perspektivu o Evropi iz neke crste čekaonice, a tretira ga kao strpljivog kandidata za pristup Uniji, ili migranta ili imigranta.

 Na kamenitom terenu

Ovaj program predstavlja umjetnilki projekat o prirodnom stanju, a autor je lokalni skulptor i slikar, Nikola Kosić. Njegova ideja je bila da se odabranom stijenju, manjim intervencijama, da diskretan umjetnički pečat, ne uništavajući njegovu formu.

Glavni ciljevi ovog projekta bi bili: “Umjetnost i primjenjena umjetnost”, odnosno stvaranje nove umjetnilke forme u gradu ili muzeja na otvorenom, zatim “Obrazovanje” kroz program umjetnika u rezidenciji, organizovanog u Kreativnom čvorištu, kao i “Učešće”, koje predstavlja priliku da lokalno stanovništvo, zanatlije i dobrovoljci sarađuju, kreirajući radionice za djecu i odrasle.

12 Komentari

 1. Dopuna programa Herceg Novi EPK 1 `.-Projekat Verige -Dovescemo istaknutog talijansko americkog umjetnika Djuzepe Antinerija koji ce lancima spojiti dve obale o mladi umjetnici iz boke ce mu kositi karike za simbolicno vezivanje obala.Time ce biti nastavljen rad naseg cvorista umjetnosti iz doma JNA. 2.- Projekat Miriste -dovescemo istaknutog politicara koji ce objasniti ideju Franenemies Stipu Mesica koji ce drzati predavanja sa flote Franemies dok plovi Bokom i nositi srce za boku -rad istaknutog umjetnika iz susjedne nam zemlje 3. – I finale naseg projekta ce biti na trgu Belavista gostovanje africkog plesnog ansabla koji ce izvesti ritual avrac ce nam objasniti novi koncept Hercegnovske Liminarne kulture i onda vatromet.
  0  0
 2. Dragi boze,dragi boze,ostavite kulturu nekome ko to stvarno osjeca ,stvarno bez kompleksa i sa svojim identitetom i identitetom grada.Ovo zvuci kao prjekat nove varosi u Finskoj.Tuzno ,tragicno molim vas zaustavite taj nesretni eksperiment
  0  0
 3. Citam i place mi se na šta su bačene ne male pare. SRAM VAS BILO DJE CUJETE I NE CUJETE!
  Zašto ranije nismo imali uvid u ovo? Da zaustavimo na vrijeme
  Marticka šta planiras realizovati od ovog molim te?
  Užas ko nam kroji kapu
  0  0
 4. Da su ideje utemeljene na bogatoj kulturnoj istoriji grada imalo bi smisla, ovo su ideje nabacane zbrda-zdola, potpuno su vjestacke u nasem kontekstu i nije ni cudo sto nismo prosli-nema tu “duha Novog”
  0  0
 5. Neka vrate hercegnovsko amatersko pozoriste-za to ne trebaju pare vec samo dobra volja, i neka objasne na sta su potrosili pola miliona eura koje su spiskali za ovu zaludnu aplikaciju, gdje je taj novac?
  0  0
 6. Po mojoj zamisli trebalo bi dobro ofregat sve skale,pokupit svo smeće,pomes.. ćoškove,popravit sve…,a za cirkus Novi nije nikad služio iako su vjekovi protekli.Drugi projekat bi bio “Život u gradu bez politike”.
  0  0

Ostavite komentar

*

code