Evropska komisija vratila Crnu Goru na „Bijelu listu”

Evropska komisija vratila Crnu Goru na „Bijelu listu”

3611
6
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Crnogorski pomorci i službeno su se vratili na “bijelu listu“ Evropske agencije pomorske sigurnosti (EMSA-e). Sertifikati o ovlašćenjima pomoraca koje izdaje crnogorska pomorska adminitracija, priznaje EU, objavljeno je u Službenom listu Evropske Unije.

Pomorci sa crnogorskim brevetim, tako će poslije 6 godina  biti na tzv. „Bijeloj listi“, jer je EMSA  akreditivala naš sistem stručnog osposobljavanja i izdavanja sertifikata o ovlašćenju pomoraca.

Picerija i restoran

Posljednjih godina crnogorski pomorci su plovili pod zastavom mnogih država, ali ne i članica EU. Sada će brodari opet moći da ih upošljavajuna  na trgovačkim brodovima koji viju zastavu  neke od država EU.

Naša državna administracija je konačno otklonila nepravilnosti i propuste u našem sistemu pomorskog školstva i sticanju profesionalnih zvanja u trgovačkoj mornarici.

„Na osnovu svih prikupljenih informacija moguće je zaključiti da je crnogorska pomorska administracija preduzela mjere za usklađivanje crnogorskog sistema osposobljavanja pomoraca i izdavanja ovlašćenja pomorcima sa zahtjevima međunarodne STCW konvencije, uključujući odredbe o odgovarajućim dokumentima sa dokazima. Konkretno, Crna Gora je donijela nove propise kojima se rješavaju nedostaci u nacionalnim odredbama i osavremenila postupke obezbjeđivanja kvaliteta u organima državne uprave i obrazovnim ustanovama u sektoru pomorstva, kao i kurikulume i programe osposobljavanja u tim ustanovama. Konačni je rezultat procjene da Crna Gora ispunjava zahtjeve Konvencije STCW te da je ta zemlja preduzela odgovarajuće mjere za sprečavanje prevara u vezi sa ovlašćenjima“, navodi se  u implementacionoj odluci Komisije EU od 23.marta ove godine, a koja je proslijeđena  svim državama članicama .

U Članu 1. se navodi:

„Za potrebe člana 19. Direktive 2008/106/EZ Crna Gora je priznata u pogledu sistema osposobljavanja pomoraca i izdavanja ovlašćenja pomorcima.“

Za Komisiju odluku je u Briselu  potpisala Violeta Bulc.

6 Komentari

  1. @marinero,radi nestručnih političkih kadrova SDP koji su pokrivali to mjesto.Njihovim odlaskom,i dolaskom stručnih ljudi,dipl. ing pom,saobraćaja uz to i capt. dug.plov koji sada pokrivaja taj direktorat,problem je lako ispravljen kod EU.
    2    0

Ostavite komentar

*

code