Grit iz Brodogradilišta moguće izvesti drumskim i željezničkim saobraćajem, uskoro novi tender

Grit iz Brodogradilišta moguće izvesti drumskim i željezničkim saobraćajem, uskoro novi tender

6
Podijeli

Iako je tender za remedijaciju tla u JBB istekao 30. juna, Svjetska banka preporučila je odlaganje tendera na vremenski period neophodan za sprovođenje sveobuhvatne analize transporta otpada drumskim i željezničkim sabraćajem, radi uporedne analize sa trenutnim rješenjem, tj. transportom otpada pomorskim saobraćajem.

Novi, eventualno izmijenjeni tender, trebalo bi da bude ponovo raspisan krajem jula ili početkom avgusta, do kada bi trebalo da bude gotov ažurirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, kao i javna rasprava, saopšteno je našem radiju iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Picerija i restoran

Naime, Agencija je zahtjev za modifikaciju tenderske dokumentacije u smislu omogućavanja transporta otpada sa lokacije Brodogradilišta Bijela, drumskim ili željezničkim saobraćajem, do odabrane deponije ili deponija u inostranstvu, a ne samo pomorskim, kako je to sada predviđeno, podsjetila je menadžerka projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, Almira Bučan:

– U konsultaciji sa Svjetskom bankom dogovreno je sprovođenje sveobuhvatne analize transporta otpada drumskim i željezničkim sabraćajem, radi uporedne analize sa trenutnim rješenjem, tj. transportom otpada pomorskim saobraćajem. Sveobuhvatna analiza podrazumijeva, između ostalog, i ažuriranje Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, i sprovođenje javne rasprave povodom ovog pitanja – pojasnila je ona.

Svjetska banka preporučila je odlaganje tendera na vremenski period neophodan za sprovođenje pomenutih aktivnosti, radi dobijanja neophodnih podataka na bazi kojih će biti donešena odluka o potrebi izmjene tenderske dokumentacije. Preporuka Svjetske banke je prihvaćena, s obzirom da nije moguće precizno utvrditi vremenski period neohodan za spovođenje dogovorenih aktivnosti:

– Predviđeno je da ponuđači dostave svoje detaljne planove sanacije u sklopu tehničkih ponuda, tako da će odluku o ovom pitanju donijeti Evaluaciona komisija, koja će ocjenjivati pristigle ponude, vodeći računa o ispunjenosti evaluacionih kriterijuma datih u tenderskoj dokumentaciji, a shodno nacionalnom zakonodavstvu i Vodiču i smjernicama Svjetske banke, po odabranoj ICB metodi (Međunardno javno nadmetanje), a koji su važeći za projekat: “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” , u okviru kojeg se i realizuje ovaj tender – pojasnila je naša sagovornica.

Ona je podsjetila da remedijacija tla JBB ne podrazumijeva samo izvoz grita, već i izvoz kontaminiranog zemljišta, a ukupna količina predviđena za izvoz je oko 109. 556 tona grita i kontaminiranog zemljišta. Procjena količina koja će se koristiti za tretman, odnosno imobilizaciju je 23 558 tona, što će zavisiti od dodatnih istraživanja neopasnog otpada koja će izvođač morati da obavi:

– Tretman grita podrazumijeva imobilizaciju neopasnog otpadnog grita na terenu i zatrpavanje iskopne jame, iznad nivoa podzemnih voda. Imobilizacija će se obavljati uz dodatak i miješanje cementnog maltera u odabrani otpadni grit (optimalna koncentracija maltera procjenjuje se na 8%), a za primjenu imobilisanog grita u iskopano područje mora se dobiti prethodna saglasnost Radnog tima – dodala je Bučan.

Remedijacija tla u JBB očekuje se početkom naredne godine, a predviđeno vrijeme trajanja radova je do 18 mjeseci, koje može biti i kraće, s obzirom da će to zavisiti od dogovora sa izabranim izvođačem.

Imajući u vidu definisana pravila i procedure za njegovo sprovođenje, još uvijek nije moguće govoriti o vrijednosti radova, navodi Bučan. Cjelokupni troškovi za izvođenje remedijacije obezbijeđeni su iz Ugovora o zajmu Svjetske banke za projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” koji je Vlada potpisala u oktobru 2014. Ugovorom je predviđeno da se zajam vraća u periodu od 27 godina, sa grace periodom od 5 godina.

6 Komentari

 1. @Vedrana,primjećujem u tvom postu malograđanski populizam koji je svojstven palačkoj kulturi.Možda si upućena u elaborate o štetnosti grita,njegovim kancerogenim svojstvima,o zagađenju zemlje i morskih sedimenata u akvatorijumu brodogradilišta,o projektu svjetske banke o sanaciji terena??? Ili si načula da se dio grita može kada se u određenom postrojenju pomješa sa bitumenom ugraditi u asfaltni zastor,pa misliš da je to moguće sa svim gritom u JBB?
  A ne,mahaluša je načula,pa odma zna šta neko treba.

  5
  38
 2. Ha ha ha vi se šalite. Zar ne može da se ugradi u auto put kao što su pričali. Zar još nijesu ispitali uticaj na životnu sredinu. Neko treba dobro da omasti brke, kao i do sada.

  61
  1

Ostavite komentar

*

code