Herceg Novi će biti dostupniji OSI populaciji

Herceg Novi će biti dostupniji OSI populaciji

5
Podijeli

“Grad od skalina” nije zbog te svoje poznate osobenosti podesan za boravak osoba smanjene pokretljivosti i sa invaliditetom. Brojna stepeništa na sve strane, a pri tom su najčešće neobezbijeđena.

Svjedoči tome nekoliko pisama čitalaca našoj redakciji, u kojima su tražili da ovu temu istražimo u svijetlu novog PUP-a Opštine Herceg Novi, kao i novog Zakona o planiranju prostora.

Picerija i restoran

– Naša djeca i mnoga lica sa posebnim potrebama, koja ili žive u Novom, ili ga posejćuju, bukvalno vape za pomoćnim ogradama duž stepeništa kojih je grad pun. Skalama kojima svi mi od rođenja hodamo, naša djeca mogu samo uz nečiju pomoć. Svim ljudima koji žive sa ovim problemima je isto. Stari grad im je praktično nedostupan bez nečije pomoći – navedeno je u pismu kojeg potpisuju dvije majke djece sa posebnim potrebama.

Pored Starog grada, ovim osobama nedostupni su Gradska biblioteka i Arhiv, park nekadašnjeg hotela Boka, dobar dio plaža, veliki broj crkava i manastir Savina, put sa Šetališta ka Njegoševoj i obratno…

– Da li je ikome palo na pamet, ikada, da se duž stepeništa kroz grad postave metalne ograde, da bi lica sa posebnim potrebama mogla, kao i drugi ljudi, neometano da hodaju kuda hoće? Predloženo je da se ograde postave na stepništu od Trga do Belaviste, stepeništu uz Kanli kulu, da se ogradom poveže stepenište od Muzičke škole, Suda, Belaviste, do ulice pored tvrđave Forte Mare, stepenište Danice Tomašević – navode majke.

Prostorno urbanistički plan i Zakon o uređenju prostora

Redakcija Radija Jadran pitala je predstavnike lokalne uprave na koji način novi Prostorno urbanistički plan Opštine Herceg Novi tretira ove probleme i šta će biti sljedeći koraci gradske vlasti.
PUP, kako su kazali, ne obrađuje pojedinačna rješenja u vezi obezbjeđenja pristupačnosti objektima OSI populaciji.

– Prostorno-urbanistički plan Opštine je strateški planski dokument kojim se određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja lokalne samouprave, u skladu sa planiranim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem. Ovaj dokument izrađuje se i donosi za teritoriju cijele lokalne samouprave – navodi se u odgovorima iz Opštine.

Uslovi i način obezbjeđivanja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom propisani su zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti planiranja, uređenja prostora i izgradnje objekata.
Najnoviji Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao jedan od ciljeva planiranja i izgradnje navodi “stvaranje uslova za pristup, kretanje i boravak lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom”.

Ovim Zakonom propisano je da urbanističko-tehnički uslovi, između ostalog, sadrže i “uslove za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom”, a obezbjeđenje pristupačnosti je jedan od osnovnih zahtjeva za objekat.

Bliže uslove i način prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom propisuje Ministarstvo, pa je tako u prethodnom periodu donijet Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Ipak, iz lokalne uprave napominju da neka rješenja koja se daju u PUP-u Opštine Herceg Novi, a koja je neophodno detaljnije razraditi, govore da se i na strateškom nivou razmišljalo o obezbjeđenju bolje pristupačnosti u gradu, pa je tako predviđena vertikalna komunikacija (kosi lift I sl.) na potezu Škver-Njegoševa, Njegoševa-sadašnja autobuska, sadašnja autobuska-Španjola, kao i na potezu Šetalište-Forte mare, navodi u Opštini.
Namjera lokalne uprave je da servisi koje Opština Herceg Novi pruža budu jednako dostupni svim građanima. Zbog toga je i napravljena rampa na ulazu u zgradu, čime je omogućeno da sve stranke, bez razlike, koriste Građanski biro, kao punkt koji je veza sa sekretarijatima i službama organa uprave, i na kojem mogu predati svoje zahtjeve i dobiti potrebne informacije.

Takođe, praksa je da se sastanci sa građanima smanjene pokretljivosti održavaju u prostorijama na prvom spratu zgrade Opštine, poput Sale za vjenčanja i Male sale Skupštine opštine Herceg Novi.

Kada je riječ o centru Herceg Novog, odnosno Starom gradu, Istočnom i Zapadnom podgrađu, kako objašnjavaju, pored specifične topografije terena, situaciju usložnjava i činjenica da se radi o zaštićenim ambijentalnim kulturno-istorijskim cjelinama gdje sve intvervencije u prostoru, pa i one koje se tiču obezbjeđenja pristupačnosti licima smanjenje pokretljivosti, moraju prethodno dobiti odgovarajuće konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara na Cetinju.

Javni gradski prevoz

Položaj OSI populacije umnogome je poboljšan kada je riječ o javnom prevozu. Direktor saobraćaja u kompaniji Blue Line, Bojan Simić kazao je da su svi autobusi na gradskim linijama: 1. Igalo-Kamenari-Igalo i 2. Igalo-Meljine-Igalo kružna, opremljeni rampama za invalide.

– Sa značajnim investicionim ulaganjima u 2017. godini, cjelokupan gradski prevoz u Herceg Novom je osavrjemenjen niskopodnim autobusima, tj. bez stepenica, što znatno olakšava i ubrzava ulazak i izlazak putnika iz autobusa, a autobusi posjeduju i platforme za invalidska ili dječija kolica – kazao je on.

Kako je objasnio, procedura ulaska i izlaska iz autobusa osoba sa invaliditetom je ista kao i kod većine autobusa ovog tipa. Kod srednjih vrata autobusa nalazi se posebno obilježeno dugme sa senzorom, kojim se vozač informiše da se ispred vozila nalazi osoba sa invaliditetom koja ima potrebe za prevozom.

– Vozač tada otvara rampu i pomaže toj osobi oko ulaska. U autobusu se nalazi posebno mjesto za takve osobe, pored koga se takođe nalazi dugme sa senzorom, koje se aktivira kako bi vozač imao informaciju kada osoba sa invaliditetom želi izaći iz autobusa, kako bi na vrijeme preduzeo sve potrebne radnje i pomogao takvoj osobi da izađe iz autobusa – objasnio je Simić
Kopanija Blue line za sada nema u planu uvođenje ovakvih autobusa kada je riječ o međugradskom i međunarodnom prevozu.

Iz kompanije D.A.J.M.I. u okviru koje posluje taksi služba “More”, kazali su da još uvijek nemaju specijalno vozilo za potrebe osoba sa invaliditetom, ali da je nabavka u toku. Cijena takvog vozila kreće se između 30 i 35 hiljada eura, a opremljeno je rampom za ulazak i modifikovanim sjedištima.

Kada se sagledaju situacije od prije nekoliko godina i danas, položaj OSI populacije u Herceg Novom primjetno je bolji, ali prostora za nove povoljnosti ima još.

5 Komentari

  1. Ne samo da gradu nema prilaza adekvatnog,zaštićenog,bezbjednost,već Osi u gradu i rivijeri nemaju smještaj i prostor za duži boravak.postoji među prvima javna ustanova dnevni centar sa stručnim kadrom za pomoć i negu,donekle vaspitanje,čiji je osnivač opština,ali već godinama nema trajni smještaj,već sakupljeni koji nje prema njihovim potrebama ,a ni zahtjevima zaposlenih d bi pružili bolje usluge,poslije Rada Božovića i ,direktorica Kosić se lavovski bori da održi ovu ustanovu uz pomoć gradskih otaca,mi roditelji hoćemo da preko našeg poslanika u skupštini CG da postavimo vladi pitanje zašto macehinski odnos prema ovoj populaciji u novom,posebno Osi starije dobi preko ,18god,zašto ne sjedini već jednom zajedno opština i vlada i dodjelu nekretnine kojih imamo u novom za trajni dom Za Osi.n e s h va t lji vo

  2. Pokretne stepenice , liftove, povezati grad i more, povezati tvrdave. To svuda postoji nismo jedini, grad ce oživiti !!! A gradovi Evrope su mnogo stariji tako da zavod za zastitu spomenika ne treba puno slušati !!!

    3
    3
  3. Vjerovatno je za mnoge nepoznato da je još prije 1960. godine postojao projekat izgradnje kosog voza na potezu Škver – Španjola. Tada je to i bilo moguće. Meni, a vjerovatno i mnogima, nije jasno kako bi se takav projekat , kako se god on zvao, mogao danas ostvariti pored toliko izgrađenih objekata na tom potezu.

    11

Ostavite komentar

*

code