Herceg Novi ka boljoj regionalnoj i međunarodnoj saradnji

Herceg Novi ka boljoj regionalnoj i međunarodnoj saradnji

1353
3
Podijeli

Za razliku od ranijih godina, Opština Herceg Novi može se pohvaliti boljim dobrosusjedskim odnosima, regionalnom i međunarodnom saradnjom na bilateralnom i multilateralnom nivou.

herceg novi 101Kancelarija za međunarodnu saradnju ostvarila je niz aktivnosti i pokrenula više značajnih inicijativa kroz komunikaciju i saradnju sa Gradom Dubrovnikom u Hrvatskoj i Opštinom Trebinje u Bosni i Hercegovini. Osim formalnih zajedničkih predloga projekta koje su tri opštine i grada pripremali i podnosili na otvorenim konkursima Evropske unije, realizovan je i zajednički projekat jačanja kapaciteta lokalnih samouprava, koji je podržao i finansirao Savjet Evrope.

Picerija i restoran

–      Osim Dubrovnika i Trebinja na koje se naš prostor tradicionalno oslanja u ostvarivanju socio-ekonomske saradnje, ostvarena je, ili unaprijeđena saradnja sa ostalim gradovima iz susjedstva poput Banja Luke, Kotor Varoši, Bitole, Kranja, Novog Mesta. U prekograničnom povezivanju vidljive su  aktivnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju, ali i one vođene u okviru kandidature naše Opštine za titulu Evropske prijestonice kulture 2021-podsjećaju iz Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Članstvo u međunarodnim organizacijama i skupovima

Kancelarija je uspostavljena kao dio stručne službe predsjednika opštine u maju 2015. godine. Formiranjem stručne službe, otvoren je prostor da se kroz aktivnosti na međunarodnom planu i pripremom projekata postižu brži i efektiniji rezultati.

Na inicijativu Ambasade Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, inicirana je saradnja između Opštine Herceg Novi i Kineskog grada Deyanga iz pokrajine Sichvan. Predviđena je posjeta delegacije Deyanga Herceg Novom.

Opština Herceg Novi je postala članica ALDE – Evropske Asocijacije za lokalnu demokratiju i Jadransko Jonske Euroregije. Na  Generalnoj skupštini, koja je ove godine imala i izborni karakter, za člana Upravnog odbora izabrana je Branka Mračević, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija i Fondacijm Konrad Adenauer, lokalna uprava je organizovala konferenciju “Prekogranična saradnja- Mogućnosti zajedničkog djelovanja na tromeđi Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine“.

Herceg Novi je bio domaćin prve Konferencije lokalnih samouprava Zapadnog Balkana. Teme Konferencije odnosile su se na prekograničnu saradnju, energetsku efikasnost i očuvanje životne sredine, programsko budžetiranje i upravljanje projektima, unaprijeđenje odnosa sa korisnicima, standardima i sistemu menadžmenta u lokalnim samoupravama, kao i o turističkim potencijalima lokalnih samouprava Zapadnog Balkana.

Kancelarija za međunarodnu saradnju je u prethodnom periodu posebno bila posvećena jačanju kapaciteta kako zaposlenih u resornim sekretarijatima opštine, tako i zaposlenih u javnim preduzećima i organizacijama grada – u pisanju i pripremi evropskih projekata, međusobnom povezivanju i timskom radu. Održan je niz informativno edukativnih sastanaka, radionica i seminara.

– Opština Herceg Novi je učestvovala u partnerskim projektnim aplikacijama na više programa za dobijanje pretpristupne podrške, IPA, kao i na programima zajednice: transnacionalni Mediteranski, Dunavski i Jadransko-jonski program saradnje, trilateralni program saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bilateralni program Crne Gore i Bosne i Hercegovine, te na programima saradnje Evropa za građane i Erasmus plus. Proces evaluacije za trilateralnu i bilateralnu saradnju je u toku, dok smo na programu Evrope za građane do sada dobili nekoliko projekata – navode iz Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Projekti u implementaciji

Na programu prekogranične saradnje Republike Hrvatske i Crne Gore, Opština Herceg Novi u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice, Asocijacijom Mi iz Splita i Udrugom putničkih turističkih agencija iz Hrvatske realizuje projekat pod nazivom “Otvorimo granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja’’ u vrijednosi od  376.742,99 eura.

Projekat se odnosi na promociju zajedničke turističke ponude prekograničnog regiona koji obuhvata Dubrovačko-neretvanska županija i Boka Kotorska, kroz razvoj novih turističkih proizvoda baziranih na volontarizmu i trajaće 18 mjeseci.

U okviru progama Evropa za građane, odobren je projekat “Dobrodošli u Evropu: integracija, inkluzija i internacionalizacija’’, u vrijednosti 150.000 eura. Projektne aktivnosti će se odnositi na realizaciju pet seminara, od kojih će jedan biti i u Herceg-Novom. Pažnja će biti usmjerena na učešće lokalne zajednice u stvaranju međukulturnog dijaloga između učesnicika projekta, što će i biti platforma za učenje, razmjenu informacija i debatu po pitanjima vezanim za budućnost Evrope. Partneri na projektu su Tartu (Estonija), Kaunas (Litvanija), Malme (Švedska), Pordenone (Italija) i Jivaskila (Finska). Tri predstavnika Opštine Herceg Novi su učestovala na seminaru u Kanuasu (Litvanija) od 07.-10.  novembra 2016. godine, a isti seminar biće organizovan u Herceg Novom u septembru 2017. godine.

U sklopu programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Crna Gora i projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori’’, koji zajednički implementiraju UNDP Crna Gora i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira  Globalni fond za zaštitu životne sredine, Opštini Herceg Novi je odobren grant u visini od 120.000 eura za realizaciju projekta ”Zamjena i ugradnja LED rasvjete, održavanje i upravljanje javnom rasvjetom  – Ugradnja dekorativne LED rasvjete u Starom gradu i na Sat kuli”.

Budući da su kriterijumi javnog poziva, posebno u dijelu koji se odnosi na kofinansiranje, bili izuzetno zahtjevni, Opština Herceg Novi je jedina lokalna samouprava koja je uspjela da iskoristi skoro maksimalan iznos finansijske podrške. Komisija za ocjenjivanje projektnih predloga koja se sastala početkom jula, pozitivno je ocijenila podneseni projekat i opredijelila mu podršku u iznosu od 120.000 eura. Pravo učešća na javnom pozivu imale su i opštine Kotor, Tivat i Prijestonica Cetinje – čiji projekti nisu odobreni za finansiranje.

Opština Herceg Novi je partner na projektu Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore pod nazivom “Edukacija stručnjaka zelene gradnje’’ koji se sprovodi od 1. februara do 31. decembra 2016. godine pod pokroviteljstvom Ambasade Savezne republike Njemačke u Podgorici. Riječ je o besplatnom kursu koji sprovodi Savjet za zelenu gradnju Crne Gore, a u kojem učestvuju izabrani službenici lokalnih samouprava iz Herceg Novog, Tivta i Kotora, specijalizujući se za zelenu gradnju.

Kurs je verifikovao  Svjetski Savjet za ekološku gradnju i sastoji se iz 10 poglavlja čije module predaju domaći i međunarodni sertifikovani predavači – specijalisti. Tržišna vrijednost kursa u zemljama regiona i Evropi iznosi oko 2000 eura po osobi, a na projektu se usavršavaju tri službenika Opštine Herceg Novi iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine i iz Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje (Jovanka Matković, Gojko Mitrović i Lidija Baković).

Polaznici kursa, će po završetku projekta dobiti međunarodno priznate sertifikate za Stručnjake zelene gradnje – GBPro.

U saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori Kancelarija je omogućila održavanje tromjesečnog besplatnog kursa italijanskog jezika, početničkog nivoa, za preko 120 polaznika najrazličitih generacija. Protekle jeseni je ponovo omogućeno besplatno pohađanje 1 kursa početničkog, i 1 kursa naprednog nivoa italijanskog jezika za stotinjak polaznika.

Opština Herceg Novi je partner na projektu „Put građana u ogledalu istorije“, koji je odabran u okviru programa „Evropa za građane“. Nosilac projekta je Javna ustanova „Dom umjetnosti i obrazovanja“ iz litvanskog Vilniusa, a partneri su asocijacija „Ensino e Formacao“ iz Portugala, mađarska asocijacija MIRE i litvanske osnovne škole „Milikonių“ i „Kriukų“. Ukupna vrijednost projekta je 120.000 eura.

U saradnji sa Službom zaštite i spasavanja Opština Herceg Novi je uspješno prošla drugi krug evaluacije na programu donacija za osnovne potrebe stanovništva Ambasade Japana u Beogradu, oko nabavke manjeg specijalizovanog vatrogasnog vozila.

Opština Herceg Novi partner je na još jednom projektu na programu Evropa za građane pod nazivom „SHELTER“ čiji je maksimalni iznos granta 25 000 eura. Podnosilac projekta je Opština Canepina iz Italije. Partneri na projektu su i još sedam opština: Dionisa (Grčka), Dobšice (Češka), Novo Mesto (Slovenija), Kalme (Litvanija), Grab (Malta), Laragne-Montéglin (Francuska).

Aktivnosti projekta odnose se na razmjenu dobre prakse integracije i inkulzije imigranata.

Ipa projekti

Kancelarija za međunardnju saradnju je do sada pripremila i podnijela na finansiranje predloge projekata za osam IPA programa zajednice:

–      Projekti čija je implementacija u toku su tek odobreni, slijede dogovori oko aktivnosti čija se realizacija planira tokom 2017. godine, aktivnosti će se sprovoditi u Herceg Novom, kada ćemo biti domaćini ostalih partnerskih gradova krpz organizaciju međunarodnih seminara i foruma. Na čekanju imamo više od 10 prijavljenih projekata čiji se rezultati očekuju tokom 2017. godine, projekti su prijavljeni na programima Evropa za građanje, Dunavski progarm, Jadransko-jonski, IPA CBC HR-BIH-MNE, kao i na programu prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom.

Rezulati za tri projekta se očekuju tokom naredne godine iz Programa trilateralne saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i sedam projekata iz Jadransko-jonskog programa.

Pobratimski gradovi

Međunarodna aktivnost Opštine Herceg Novi ogleda se posebno u razvijenim oblicima aktivne bilateralne saradnje koju Kancelarija za međunarodnu saradnju ostvaruje neposredno i kroz djelovanje grupa prijateljstva. Koncept bratimljenja gradova podrazumijeva povezivanje dviju ili više lokalnih zajednica preko raznovrsnih aktivnosti radi stvaranja uzajamnog povjerenja i saradnje koja prerasta u prijateljstvo. Opština, uprkos geografskoj udaljenosti, njeguje veze prijateljstva i saradnju sa 21 gradom. Pobratimi su: dva slovenačka grada: Novo Mesto i Kranj, tri srpska, Bačka Topola, Beočin i Čajetina, italijanski Barletta, francuski Vaureal, kosovski Prizren.

Gradovi prijatelji su: dva srpska, Zemun i Zaječar, Banja Luka u BiH, Bitolj u Makedoniji. Povelje su potpisane i sa Osijekom u Hrvatskoj, centralnim Sarajevom u BiH, Senec u Slovačkoj, Odesom u Ukrajini, Kotor Varošem u Republici Srpskoj, Levangreom u Norveškoj, Segedinom i Sentešom u Mađarskoj.

3 Komentari

  1. Ova kancelarija je rijetko funkcionalan dio Opstine koja je kao pacijent na aparatima, samo sto ne izdahne. Mozda je pomenuta rukovodilac kancelarije jedini profesionalac od na sva zvona najavljivanih profesionalaca i samo profesionalaca u predizbornoj kampanji.
    0    0

Ostavite komentar

*

code