INICIJATIVA ZA IZRADU KATASTRA ZELENILA – KORAK DO NJEGOVE ZAŠTITE I OBNOVE

INICIJATIVA ZA IZRADU KATASTRA ZELENILA – KORAK DO NJEGOVE ZAŠTITE I OBNOVE

100
0
Podijeli

Odavno stanje zelenih površina i biljnog materijala u Herceg Novom zahtijeva sistematizaciju i racionalnije upravljanje, ali i zaštitu od naraslih pritisaka izgradnje.

Zato je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Nikša Grgurević podnio Sekretarijatu za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine predlog za izradu katastra zelenila u Opštini Herceg-Novi.
Izrada katastra zelenila je dugotrajan proces koji će omogućiti sagledavanje kvaliteta zelenila u „gradu cvijeća i zelenila”, inventar vrsta drveća, žbunja i penjačica, kategorizaciju zelenih površina, izradu propisa za zaštitu drveća na mjestu izgradnje objekata, zaštitu pojedinačnih primjeraka, objasnioje Grgurević.
– Prostor katastra zahvatao bi područje definisano Prostornim planom opštine kao građevinsko područje. Snimale bi se površine javne namjene, dio površina specijalne i ograničene namjene. Takođe, katastar bi se radio za pojedinačne lokacije van građevinskog područja grada, za koje bi se utvrdilo da su od značaja za ukupnu sliku kulturnog predjela opštine (zona Regionalnog parka), kao i za pojedinačne vrste koje su zaštićene zakonom ili se predlaže njihova zaštita.
Izrada katastra trebalo bi da ima četiri faze. U pripremnoj je predviđeno stvaranje baze podataka, priprema karata, istraživanje i objavljivanje stručnih radova i tematskih podloga. Druga faza je terenski rad: prikupljanje podataka, izrada anketa, SWOT analize, geodetska snimanja, fotografska snimanja. U trećoj bi se izrađivao katastar, što uključuje unošenje i analizu dobijenih podataka, izradu tabela, vizuelnih procjena i procjena uticaja na pejzaž i definisanje predloga za zaštitu lokaliteta ili pojedinačnih primjeraka. Posljednja faza obuhvatala bi trajno: planiranje, upravljanje i ažuriranje podataka, kao i periodično kontrolisanje.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code