Istraživanje: Sličnosti i razlike crnogorske i italijanaske munike

Istraživanje: Sličnosti i razlike crnogorske i italijanaske munike

0
Podijeli

Orjenski masiv je proteklih dana posjetio mješoviti crnogorsko-italijanski tim stručnjaka, koji u okviru bilateralnog dvogodišnjeg projekta, izučava muniku s obje strane Jadrana. Nastoje da utvrde njena izuzetna genetska prilagođavanja na sušu.

Posjeta je realizovana u okviru projekta „Adaptivni odgovor munike (Pinus heldreichii) na sušu duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu“, u saradnji između istraživača sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (rukovodilac projekta je Dr Jelena Lazarević) i Instituta za bionauke i bioresurse Nacionalnog istraživačko savjeta Italije (IBBS–CNR). U okruženju italijasnkog Instituta je i obavljeno uzimanje uzoraka i obilježavanje uzorkovanih munika. Projekat podržavaju i finansiraju Ministarstvo nauke Crne Gore i Nacionalni istraživački Savjet Italije.

Picerija i restoran

Terenski rad pomogla je Agencija za razvoj i zaštitu Orjena, omogućivši transport i vođenje, dok je PK „Subra“ ugostio naučnike u domu „Orjen sedlo“. Rukovodilac projekta je prof. dr. Giovanni Giussepe Vendramin.

“Došli smo da proučavamo muniku, kao veoma značajnu vrstu koja sporo raste, ali može doseći veoma veliku starost, više od hiljadu godina. To je vrsta srodna primorskim borovima, tako da je munika adaptirana na morski uticaj, ali među planinskim vrhovima. Ovdje smo kako bismo saznali kako se ova veoma značajna vrsta drveća prilagođava klimatskim promjenama. Izvodimo eksperimente u Crnoj Gori, posebno na Orjenu, jer munika egzistira na manjim i većim nadmorskim visinama. Želimo shvatiti, upoređujući uzorke sa istih nadmorskih visina u Crnoj Gori i Italiji, promjene izazvane mijenjanjem klime”, kazao je član italijanskog tima istraživača dr Andra Piotti, sa „Istituto di Bioscienze e Biorisorse CNR“ (Institut za bio-nauke i bio-resurse CNR).

Kako je dodao, drugi značajni aspekt koji žele proučavati je kada se populacija balkanskih, odnosno crnogorskih munika razdvojila od italijanskih:

“Da li se to desilo, primjera radi, prije 5 000, ili prije 100 000 godina. Nekada je munika bila veoma raširena na Balkanu i Južnoj Italiji, a sada su populacije postale veoma male i nas zanima zbog čega? Posljednji aspekt naše analize jeste da li postoji prelazak munikinog polena preko Jadranskog mora i iz kojeg smjera. Ako nema tih uslova za prelazak, ove dvije grupe, iz Južne Italije i sa Balkana, se međusobno udaljavaju i na duge staze postaće dvije različite vrste”, upozorio je on.

Sa druge strane, dr Jelena Lazarević istakla je da će rezultati ovog projekta doprinijeti razumijevanju važnih pitanja iz oblasti evolucije i migracije šumskog drveća, kao i njihovoj adaptaciji na sušu i druge nepovoljne faktore životne sredine:

“Šume munike su izuzetno vrijedne zbog zaštite biodiverziteta i zbog toga što ispunjavaju važne ekološke i sociološke funkcije, jer štite biljne zajednice zemljište i vode i u zonama ispod, na nižim nadmorskim visinama. U današnje vrijeme izuzetno su ugrožene šumskim požarima, koje je na ovim terenima veoma teško kontrolisati. Zbog toga treba kontinuirano skretati pažnju lokalnog stanovništva i šire javnosti na važnost zaštite ovih šuma od požara”, ukazala je ona.

Munika je sakupljana u dvije populacije na Orjenu, zatim u Kučkim planinama, kao i na Prekornici. Planirno je da se materijal u narednom periodu prikupi i na Prokletijama.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code