IZGRADNJA KOMPLEKSA PORTONOVI U KUMBORU U PET KORAKA

IZGRADNJA KOMPLEKSA PORTONOVI U KUMBORU U PET KORAKA

0
Podijeli

Kompanija Azmont Investments, koja u Kumboru gradi luksuzni turistički kompleks Portonovi, predstavila je najvažnije građevinske aktivnosti za naredna četiri mjeseca.

Investitor je započeo gradnju po osnovu dvije dozvole Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje su izdate u skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata: Dozvola za uklanjanje (rušenje) postojećih objekata na lokaciji kasarne “Orijenski Bataljon” u Kumboru i Zaključak Vlade Crne Gore kojim je data saglasnost investitoru za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa.
Azmont Investments je krajem avgusta prethodne godine počeo da uklanja postojeće objekte, uključujući podzemna skloništa i rezervoare, materijale koji su klasifikovani kao opasni za životnu sredinu (azbest, ulja, naftni derivati, mineralna vuna, zagađeno zemljiste) kao i veliki broj neekspoldiranih ubojnih sredstava sa morskog dna i uradio remedijaciju cijelog kompleksa.
Pripremni radovi obuhvataju ograđivanje gradilišta, izmještanje saobraćajnica i instalacija, saniranje terena, zemljane radove, postavljanje privremenih objekata, postavljanje privremene infrastukture itd. Investitor u kontinuitetu nastavlja sa pripremnim radovima.
S obzirom na to da kvalitet zemljišta, odnosno uslovi za fundiranje, prema podacima dobijenim geotehničkim istraživanjima, pokazuju da su potrebni izuzetno veliki zahvati za obezbjeđenje stabilnosti budućih objekata, investitor sada obavlja ove radove i završiće ih do juna ove godine.
Direktor izgradnje luksuznog kompleksa Portonovi, Zoran Arsenijević, saopštio je da investitor ima sve potrebne dozvole za izvođenje radova koji uključuju pet koraka. „Prvi korak je uklanjanje nekvalitetnog površinskog sloja zemljišta koje ne može da primi direktno opterećenje od objekata na površini od 120.000 m2, u prosječnoj dubini od 2,5 metra, što iznosi oko 300.000m3 iskopa. Uz ovu aktivnost neophodna je primjena obaranja nivoa podzemnih voda u prosjeku za jedan metar. Potom treba stvoriti radnu platformu za tešku mehanizaciju, nasipanjem šljunkovitog materijala i recikliranog drobljenog betona. Slijedeći korak je izrada šljunčanih šipova dubine do 15 metara. U četvrtom koraku ćemo izraditi potporne konstrukcije za stabilizaciju kosina od krupnog drobljenog kamenog agregata u metalnim kavezima – gabionima. Nakon svega, biće izrađeno oko 5.000 šipova prečnika 800 mm, koji će biti postavljeni na dubinu od 25-30 metara, što omogućuje izlivanje temeljne ploče a zatim i ostalih dijelova konstrukcije objekata”, objasnio je Arsenijević.
U Azmontu su željeli da objasne ovaj proces pripremnih radova, kako bi javnost bila upoznata sa onim što rade svakodnevno na terenu. „Svjedoci smo da se često samo okom vidljivi objekti percipiraju kao građenje, zbog čega i treba znati da se jednako važni procesi moraju odraditi u pripremnoj fazi kako bismo osigurali punu stabilnost budućeg turističkog naselja Portonovi”, rekao je Arsenijević.
U narednom periodu će biti objavljeni i tenderi za izbor izvođača i podizvođača za zemljane radove, sanaciju tla, pobijanje šipova, radove uz marinu i obalni dio, elektro i vodoinstalaterski i kanalizacione radove, kao i zidove u vodi oko južne strane plaže.
Iz Azmonta su poručili još jednom da je ovo šansa za domaće firme da se prijave i uposle.
Proces pribavljanja građevinskih dozvola za nastavak radova se takođe odvija u punom kapacitetu. Pokrenuta je aktivnost na pribavljanju ekološke saglasnosti za sve bitne zone kompleksa. Državna studija lokacije će biti na javnoj raspravi u prvoj polovini marta. Planira se pribavljanje prvih građevinskih dozvola u junu, što je u skladu sa planiranom dinamikom izvođenja radova i neće predstavljati smetnju za realizaciju projekta u zadatim rokovima – saopštili su iz kompanije.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code