Izrada Strateške procjena uticaja na životnu sredinu za DUP Mojdeški put

Izrada Strateške procjena uticaja na životnu sredinu za DUP Mojdeški put

1494
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_ulice_mojdeski_put_3Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, donio je Odluku o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Mojdeški put.

Ovim dokumentom obezbjeđuju se planske pretpostavke za organizaciju i uređenje prostora u skladu sa Prostornim planom Opštine Herceg Novi – koji je rađen sa projekcijama razvoja do 2020. godine.  PPOHN je planski osnov za izradu DUP-a, kojim su za ovaj prostor predviđene namjene urbanog  područja sa mješovitim namjenama prostora gradskog karaktera, te proširenim urbanim područjem.

Picerija i restoran

Strateškom procjenom analiziraće se i ocijeniti mogući uticaji planirane namjene, organizacije i korišćenja prostora u zahvatu detaljnog urbanističkog plana na životnu sredinu, uključujući i zdravlje ljudi, sa predlogom odgovarajućih mjera za njihovo sprječavanje i ublažavanje, uz obezbjeđivanje transparentnog učešća javnosti u dati postupak.

Rezultati strateške procjene uticaja na životnu sredinu doprinjeće odgovarajućem donošenju odluka kako unutar zahvata Plana tako i na susjedna područja i to tokom realizacije novoplaniranih i nakon rekonstrukcije postojećih objekata.

Zadatak strateške procjene su i alternativna rješenja za sve negativne uticaje kao bi obrađivač Plana usvojio ono rješenje koje neće ili će imati najmanji mogući negativan uticaj na životnu sredinu.

O izvršenoj Strateškoj procjeni biće izrađen Izvještaj, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine Herceg Novi.

1 komentar

  1. planska dokumentacija? vrh pogotovo sa ovim stepenicama na sred ulice koje smetaju godinama i nema nikoga kuci u opstini da rijese problem!!!
    0    0

Ostavite komentar

*

code