JP Morsko dobro ove godine ulaže u zonu morskog dobra 3,2 miliona...

JP Morsko dobro ove godine ulaže u zonu morskog dobra 3,2 miliona eura

1036
0
Podijeli

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore opredjelilo je 1.543.000 eura ulaganja u 2017. godini, dok je iz 2016. preneseno 1.684.990, što predstavlja sumu od 3.227.990 ezra, koliko će ovo preduzeće ove godine uložiti u pojas morskog dobra – saopšteno je Radiju Jadran.

Preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u 2016. godini uplatilo je 644.347 eura za 12 investicija na primorju. Najveće ulaganje je u rekonstrukciju Šetališta Pet Danica u Herceg Novom, od 224.432 eura, zatim  prva faza izgradnje pješačke staze Risan-Perast, čija je vrijednost radova 128.499,eura, kazali su Radiju Jadran iz ovog preduzeća.

Picerija i restoran

– Rekonstrukcija Šetališta u Herceg Novom predstavlja nastavak aktivnosti JP, koja je fazno započeta prije nekoliko godina. Dionica u dužini cca 320 m od  plaže “Rafaelo” do nekadašnjeg restorana “Galeb”, predstavlja posljednju, V fazu rekonstrukcije. Radove izvodi opština Herceg Novi na osnovu sporazuma sa Javnim preduzećem – navode iz JP Morsko dobro Crne Gore.

Prva faza igradnje pješačke staze Risan-Perast u dužini od 2.1km započeta je krajem septembra 2016. godine, a završena krajem januara ove godine. Izvođač radova bila je firma “Elektro team” DOO iz Budve. U narednim fazama predviđeno je smještanje neophodne infrastrukturne instalacije, izrada dva proširenja za parking, odmor i panoramsko razgledanje. Dužinom cijele staze biće postavljena javna rasvjeta.

Planom investicija za 2016. godinu bilo je predviđeno i predsezonsko nasipanje plaža u Mjesnim zajednicama bokeljskih Opština, u skladu sa Elaboratom nasipanja i dobijenim odobrenjima. U saradnji sa predstavnicima Mjesnih zajednica u Boki Kotorskoj nasuto je ukupno 1306 m3 riječnog pijeska granulacije 4-8mm. Nasipanje je uradila firma “Đokić group” DOO iz Bara, a vrijednost posla iznosila je 47.556 eura.

Na osnovu ugovora između opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora sa jedne, i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa druge strane, sanirani su oštećeni parapetni zidovi u Prčanju. Riječ je o prvoj fazi radova koje je ugovorila Direkcija, a izvelo preduzeće “Montal” DOO iz Podgorice. Ova investicija koštala je JP Morsko dobro 87.454 eura.

JP Morsko dobro je investiralo 5.993 eura u revitalizaciju i uređenje gradskog parka na Maloj plaži u Budvi, na sitne sanacije obale potrošeno je 75.403 eura : 300 m elastične bankine, postavljene su  prema plaži Liman II u Opštini Ulcinj, a  plaćeno je 13.976 . Za  uređenje šetališta na lokaciji Žukotrlica u Baru potrošeno  je 15.634,22 EUR, uređenje šetališne staze od Petrovca do Perazica Dola 7.702, petu fazu uređenja rezervata Tivatska solila 18.506, tamponiranje prilaznog puta pored rijeke Bojane na Velikoj plaži u Ulcinju plaćeno je 12.199, 59 EUR, dok je za sanaciju sanitarnih objekata na plaži u Petrovcu i u zaleđu Slovenske plaže u Budvi potrošeno 6.987,68 EUR.

Šta slijedi u 2017.godini?

Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja, odnosno uređenje i izgradnja pojasa morskog dobra, za 2017. godinu, planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od  1.5 miliona  eura.

Najveća stavka investicionih aktivnosti za 2017. godinu je izvođenje radova s nadzorom, u ukupnom iznosu od 961.500 EUR, a  predstavlja planirane radove za koje je pripremljena Projektna dokumantacija ili koji se planiraju odraditi u saradnji sa opštinama.

– Planirana trajna ulaganja u izgradnju i uređenje morskog dobra za 2017. godinu odnose se prije svega na nastavak već započetih poslova u 2016. na parternom uređenju šetališta u Herceg Novom, izgradnji pješačke staze od Risna do Perasta, izgradnji prilaza kupalištima za invalidna lica na četiri lokacije (Kotor, Tivat, Budva i Bar). Pored toga planirani su troškovi nadzora nad realizacijom razvojnih projekata-izgradnje novih plaža koje realizuju korisnici morskog dobra kao investitori. Značajno je napomenuti ulaganja u uređenje postojeće infrastrukture šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada informativnih tabli, hortikulturno uređenje i održavanje u rezervatu “Tivatska Solila”, ulaganja za ograđivanje dina na Velikoj plaži, ulaganja u rekonstrukciju pristaništa za koja su urađeni projekti – navode iz JP Morsko dobro.

Najznačajnije investicije i troškovi planirani za ovu godinu su izrada projekata i projektne dokumentacije u iznosu od 63.000 eura, izrada elaborata, studija, geodetska snimanja, naknade u iznosu od 40.000, tekuće održavanje zone morskog dobra u iznosu 311.000, istraživanja i monitoring fizičkih, hemijskih i bioloških parametara u moru, u iznosu 102.500, aktivnosti komercijalizacije pristaništa i privezišta u iznosu od 10.000, nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme za 20.000 eura, troškovi komunalnih usluga u ukupnom iznosu 25.000 eura, kao i troškovi po neposrednom sporazumu, odnosno troškovi koji se javljaju u vanrednim situacijama a nisu planirani na drugim pozicijama u visini od 10.000 eura.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code