KAMENOLOM NA SITNICI: KONCESIONI AKTI NA JAVNOJ RASPRAVI

KAMENOLOM NA SITNICI: KONCESIONI AKTI NA JAVNOJ RASPRAVI

377
0
Podijeli

Ministarstvo ekonomije, dalo je na javnu raspravu koncesione akte za mineralne sirovine tehničko-građevinski kamen na ležištu Sitnica, u opštini Herceg Novi.

Oni su danas uputili javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi.
Cilj je da se koncesioni akti unaprijede prije nego što dođu na usvajanje Vladi Crne Gore. Javna rasprava trajaće od 8. do 22. maja. Ministarstvo ekonomije sprovešće javnu raspravu o koncesionim aktima, u Podgorici 14. maja u prostorijama ministarstva u 12 h. Koncesioni akti se nalaze na website Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me.
Inicijativu za izradu Koncesionog akta pokrenuo je DOO “Bekommerc” – Herceg Novi 15. marta 2012. godine – navodi se u koncesioniom aktu. Javnim nadmetanjem biće izabrana najpovoljnija ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Sitnica”.
Lokalitet se nalazi pored regionalnog puta Herceg Novi – Trebinje, na udaljenosti od oko 12 km vazdušne linije, odnosno, 17 km od Herceg Novog u pravcu sjeverozapada. Do istražno-eksplatacionog prostora, sa magistralnog puta, vodi novoizgrađeni pristupni put širine 5 m i dužine 120 m, po odobrenju nadležnog organa Opštine Herceg Novi. Izgradnju pristupnog puta finansirao je podnosilac inicijative za dodjelu koncesije D.o.o. “Bekommerc” – Herceg Novi.
U granicama istražno-eksploatacionog prostora nema građevinskih objekata. Najbliži se nalaze duž navedenog regionalnog puta na udaljenosti od oko 1500 m, a ostali su na udaljenost od oko 2000 m – navedeno je u aktu.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code