Konkurs za sredstva za izdavačku djelatnost

Konkurs za sredstva za izdavačku djelatnost

744
0
Podijeli

Sekretarijat za kulturu raspisao je danas Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi za izdavačku djelatnost u 2017. godini. Mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, osim nevladinih organizacija, javnih ustanova i drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno iz budžeta Opštine.

images_slike_gradovi_hn_objekti_opstina_hn_2015Sredstvima iz budžeta Opštine može se sufinasirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava za njegovu realizaciju. Međutim, mogućnost sufinansiranja u iznosu većem od 50% imaju projekti od naročitog značaja za Opštinu.

Picerija i restoran

Neki od kriterijuma koje projekat mora da ispunjava kako bi zavrijedio sredstva su: umjetnički kvalitet i značaj za razvoj kulture, reference realizatora, doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, međunarodna afirmacija crnogorske kulture, doprinos očuvanju lokalnih tradicija i nasljeđa, doprinos afirmaciji lokalnog kulturnog stvaralaštva.

Komisija, koju će formirati Sekretarijat za kulturu, odlučivaće o dostavljenim, urednim prijavama u roku od 30 dana od dana zaključivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Konkurs, sa propratnom dokumentacijom i projektnom formom, podnose se u roku od 30 dana od objavljivanja. Iz Sekretarijata za kulturu napominju da prijave sa prilozima treba dostaviti na adresu: Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita 2, 85340 Herceg Novi, sa naznakom: Sekretarijat za kulturu, „Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost“, ili neposredno predajom na građanskom birou Opštine Herceg Novi, na istoj adresi.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code