Početna Ekonomija Krediti do 50 hiljada eura: Podrška razvoju preduzetništva

Krediti do 50 hiljada eura: Podrška razvoju preduzetništva

0

Zbog stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u programu “Podrška razvoju preduzetništva”, saopšteno je iz press službe Opštine Herceg Novi.

Javni poziv se raspisuje radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanima, koji planiraju da otpočnu sopstveni biznis, ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Picerija i restoran

Program je namijenjen:
– preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu;
– budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje;
– ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa;
– licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
– licima sa invaliditetom.

Kreditiranje

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje. Iznos kredita je do 50.000 €, sa rokom otplate do 12 godina, uključujući i grejs period. Kamatna stopa 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate.

Minimalan iznos kredita za koji se može aplicirati je 10.000 €. Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 2% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

IRF CG A.D. može finansirati do 75% vrijednosti ukupne investicije.

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na web site-u www.mek.gov.me

Prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva ekonomije – Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (3. sprat) najkasnije do 9. novembra 2018. godine do 15h.

Obuka i tehnička podrška

Nakon završetka Javnog poziva, Ministarstvo ekonomije pozvaće sve kandidate da pohađaju obuku za pokretanje i vođenje biznisa, po unaprijed utvrđenim modulima.

Projektni tim će obići sve kandidate gdje postoje uslovi ili organizovati intervju u cilju dobijanja dodatnih informacija.

Ministarstvo ekonomije će obezbijediti tehničku podršku u vidu pružanja konsultantskih usluga za izradu biznis planova, kandidatima koji su ispunili uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom.

Investiciono razvojni fond Crne Gore AD će na osnovu prijedloga Ministarstva ekonomije, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, donijeti konačnu odluku o odobravanju kreditnih sredstava.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code