KVALITET MORSKE VODE PRVE KLASE NA 84 OD 90 KUPALIŠTA

KVALITET MORSKE VODE PRVE KLASE NA 84 OD 90 KUPALIŠTA

246
0
Podijeli

Na osnovu rezultata treće analize uzoraka morske vode, koja je obavljena početkom juna, od 90 lokacija sa kojih su uzeti uzorci morske vode, na 84 kupališta (93%) kvalitet je bio prve klase, dok je na 6 kupališta (7%) kvalitet bio druge klase, saopšteno je na press konferenciji u JP za upravljanje morskim dobrom.

Programom za 2015.godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na 90 lokacija duž crnogorskog primorja u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra i to: 20 na teritoriji opštine Herceg Novi, 9 u Tivtu, 13 u Kotoru, 23 u Budvi, 11 u opštini Bar 14 u opštini Ulcinj.
U skladu sa crnogorskim, ali i direktivama EU, kvalitet morske vode na kupalištima određuje se na osnovu koncentracije dva obavezna mikrobiološka parametra: bakterija ešerihija koli i intestinalne enterokoke. Prilikom uzimanja uzorka prate se i drugi parametri – temperatura vazduha, vode, meteo uslovi i slično, istakla je rukovodilac Službe za održivi razvoj u JP za upravljanje morskim dobrom Aleksandra Ivanović.
– Na osnovu prisustva ova dva obavezna mikrobiološka parametra, određuju se klase kvaliteta vode: morske vode K1 klase koje su odličnog kvaliteta, K2 klase koje su zadovoljavajućeg kvaliteta, dok uzorci u kojima koncentracija bakterija prelazi dozvoljeni broj propisanih uredbom svrstavaju se u grupu van kategorije, pa se ponovo obavljaju uzorkovanja radi utvrđivanja zagađenja, pojasnila je Ivanovićka.
Kao glavne uzroke zagađenja morske vode na kupalištima ona je navela oštećenja na kanalizacionim mrežama i ispustima, kao i nelegalni priključci na potoke i bujice u zaleđu kojima se zagađenje direktno uliva u more.
Direktor kotorskog Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović istakao je da su do sada obavljena tri uzorkovanja i da će biti obavljeno još 11 uzorkovanja morske vode, ističući da sve institucije ali i građani treba zajedno da rade na poboljšanju kvaliteta morske vode na crnogorskom primorju. On je podsjetio da je Institut akreditovan za dvije metode za određivanje bakterije ešerihije i enterokoka.
– To znači da je Akreditaciono tijelo Crne Gore u februaru izdalo Institutu sertifikat koji važi 4 godine, pa su svi rezultati kontrole vode međunarodno priznati i u skladu sa standardima, poručio je Đurović.
Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je, takođe javnim tenderom, angažovalo preduzeće “WINsoft” d.o.o. iz Podgorice za izradu softverskog aplikativnog sistema za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti na internetu. Ovaj sistem, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code