Maja Bakrač: Biro rada više će sarađivati sa lokalnom samoupravom i poslodavcima

Maja Bakrač: Biro rada više će sarađivati sa lokalnom samoupravom i poslodavcima

2979
5
Podijeli

maja bakrac rjJedan od prioriteta Biroa rada Herceg Novi u narednom periodu biće tješnja saradnja sa lokalnom samoupravom, najavila je nova koordinatorka Maja Bakrač.
Posebna pažnja u radu Biroa, koji obuhvata sve tri Opštine Boke Kotorske, biće posvećena obukama, prekvalifikacijama, dokvalifikacijama, kako bi nezaposleni bili konkuretni na tržištu rada. Kako je u razgovoru za Radio Jadran kazala Bakrač, biće nastavljena praksa izvođenja javnih radova, koja se u dosadašnjem periodu pokazala korisna za čitavu Opštinu:
„Nastojaćemo da uspostavimo bolju saradnju sa poslodavcima, tako što ćemo finansirati obuke za deficitarna zanimanja, kako bi se zadovoljile potrebe tržišta rada. Radi unaprjeđenja rada, poslodavcima će u organizacionim jedinicama biti i dalje pružane potrebne usluge: oglašavanje slobodnih radnih mjesta, direktno posredovanje po osnovu zahtjeva poslodavaca, putem tzv. predselekcija i selekcija kandidata, posjete poslodavcima, tematski sastanci, prezentacije, okrugli stolovi, anketa i dr. Posebnu pažnju posvetićemo kategorijama teže zapošljivih lica, kao i sezonskom zapošljavanju“, najavila je ona.
U Birou rada Herceg Novi u posljednjem kvartalu došlo je do blagog porasta broja nezaposlenosti.
„Trenutno se na evidenciji nalazi 1503 lica koja aktivno traže zaposlenje. Do povećanja nezaposlenosti, došlo je zbog prijave viskoškolaca na stručno osposobljavanje, kao i prijave žena koje ostvaruju pravo na naknadu po osnovu troje i više djece“, pojasnila je Bakrač.
I ove godine je stručno osposobljvanje uspješno privedeno kraju. U dva kruga prijave visokoškolaca šansu da učestvuju u programu dobilo je 144 lica u Herceg Novom, u Kotoru 53, a u Tivtu 65.
Trenutno su se Centru za socijalni rad, zahtjevom za priznanje prava na naknadu po osnovu 15 godina provedenih na Birou, prijavile 94 žene.
„Žene predstavljaju 51% nezaposlenih lica na evidenciji. Prema kvalifikacionoj strukturi, dominiraju nezaposlena lica sa srednjoškolskim obrazovanjem III i IV stepena stručnosti 47%, a višu i visoku školsku spremu ima 36% nezaposlenih lica. Starosna struktura nezaposlenih na evidenciji je nepovoljna, jer 52% njih imaju više od 40 godina“ dodala je ona.
Sezonsko zapošljavanje u značajnoj mjeri ublažava problem nezaposlenosti u Boki Kotorskoj. Na sezonskim poslovima u narednom periodu biće angažovan veći broj nezaposlene domaće radne snage, zaključila je Bakrač.

5 Komentari

Ostavite komentar

*

code