MANJINSKI AKCIONARI PKB-A PODNOSE NOVE KRIVIČNE PRIJAVE

MANJINSKI AKCIONARI PKB-A PODNOSE NOVE KRIVIČNE PRIJAVE

261
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Manjinski akcionari TP „PKB Herceg Novi”, njih 32-oje, odlučili su da formiraju NVO – Udruženje manjinskih akcionara. Usvojili su Statut udruženja, za predsjednika izabrali Aleksandra Milovića, Upravni i Nadzorni odbor, čime su stekli uslovi za registraciju.

Ovlašćeni predstavnici manjinskih akcionara podnijeće novu krivičnu prijavu protiv tužioca u Specijalnom tužilaštvu Crne Gore koji za 3 godine i 10 mjeseci nije reagovao na njihovu krivičnu prijavu. Podnijeće i nove protiv Panta Vučurovića, većinskog vlasnika Jovana Vučurovića izvršnog direktora PKB-a i Željka Čvora, diplomiranog pravnika, rukovodioca pravne službe i sekretara društva koji su doprinjeli da dođe do stečaja.
Manjinski akcionari uputiće i urgenciju Vrhovnom državnom tužiocu Crne Gore Ivici Stankoviću da se ubrza proces podizanja optužnica, te da se dostave povratne informacije zbog čega su podnijete krivične prijave dugo ležale u ladicama specijalnog tužilaštva. Punomoćnici manjinskih akcionara Mirko Bulajić i Aleksandar Milović, uputiće zahtjev za zakazivanje Skupštine akcionara, koja bi trebalo da potpomogne normalizaciji uslova u daljem poslovanju firme.
Nijedna krivična prijava zbog nezakonitog raspolaganja imovinom preduzeća i protivpravnom prisvajanju ostvarenih prihoda, od 21. septembra 2011. godine nije dobila epilog na sudu – objasnio je Aleksandar Milović.
– U zloupotrebama su učestvovali većinski vlasnik, članovi Odbora direktora, izvršni direktori i sekretar društva. Većinski vlasnik je neplaćanjem obaveza svoje firme, koje je imao prema PKB-u, prvo 2.700.00 eura, a zatim novim dugovanjem u iznosu oko 6 miliona koji proističe iz neplaćanja po osnovu zakupa za iznajmljene maloprodajne objekte PKB-a, doveo firmu PKB do blokade žiro računa i dužu vremensku nelikvidnost. Došlo je do zastoja u isplati ličnih dohodaka i svih drugih obaveza prema drugim dobavljačima, bankama i prema Državi Crnoj Gori – istakao je Milović.
PKB je i danas u stečaju, a od 30. aprila 2015. godine svi zaposleni radnici ostali su bez posla i upućeni na Biro rada. Niko od njih nije našao novi posao i 23 radnika ne mogu da ostvare pravo na starosnu penziju.
Manjinski akcionari su vlasnici 20% akcijskog kapitala i nije izvjesno kada će biti okončan stečaj i eventualno usvojenom Plan reorganizacije kompanije.
U PKB-u je, prema mišljenju Milovića, najveći problem to što ostaje veliki broj nezakonito izdatih hipoteka na imovinu, kao garancija na kredite koje je većinski vlasnik “Pantomarket” DOO preuzimao za svoju firmu. Po njemu, stečaj u PKB-u je fingiran.
– Da je specijalno tužilaštvo reagovalo odmah poslije prve podnijete krivične prijave bila bi izbjegnuta velika šteta, a protagonisti nezakonitih radnji drastično bi bili kažnjeni. Ne bi došlo do stečaja u firmi, niti do otpuštanja radnika – tvrdi Milović.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code