Morsko dobro: Cijene lokacija privremenih objekata kao proteklih godina

Morsko dobro: Cijene lokacija privremenih objekata kao proteklih godina

1293
0
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_ulice_setaliste_kod_titove_vile_sezonaJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je danas tender za ustupanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, terasa, objekata marikulture i lokacija za sportsko – rekreativne aktivnosti.
Time, kako je saopšteno, žele da obezbijede blagovremenu pripremu i produžetak turističke sezone, kao i da ispoštuju dinamiku, koju je utvrdilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je krajem godine usvojilo Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016. – 2018. godine.
Na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva i prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra do 26. januara biće objavljeni Javni pozivi za učešće u postupcima aikcija/licitacija za zakup djelova morskog dobra i to sljedećim redosljedom: Budva, Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Tivat.
Prema dinamici aktivnosti prijave za aukcija/licitacije i licitacije za svaku pojedinačnu lokaciju će se sprovesti od 12. do 26. februara, u terminimna koji će biti precizirani Javnim pozivima.
Tenderi za usutpanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, terasa, objekata marikulture i lokacija za sportsko – rekreativne aktivnosti pripremljeni su u skladu sa važećim cjenovnikom početnih naknada i neće se bitno razlikovati od prošlogodišnjih postupaka.
Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period od 2016. do 2018. godine objavljen je na web stranici www.mrt.gov.me.
Sve potrebne informacije nakon objavljivanja Javnih poziva možete dobiti u službama Javnog preduzeća.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code