Morsko dobro poziva NVO sektor na zajedničko obilježavanje Dana planete Zemlje

Morsko dobro poziva NVO sektor na zajedničko obilježavanje Dana planete Zemlje

833
1
Podijeli

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom pozvalo je sve  zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničko promovisanje  međunarodne manifestacije “Dan Planete Zemlje” 2017. godine.

Pravo učešća imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Picerija i restoran

Cilj ovog poziva je zaštita obale, mora i podmorja. Panirana je i dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštini pojedinačno, u iznosu od  500 eura.

Predložena aktivnost treba da bude u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja.

Uslovi su da aktivnost treba da okupe što veći broj učesnika, u toku jednog dana i to u perodu od 20. do 25. aprila 2017.godine.

Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka projekta. Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti.

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najboljom onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima. Bodovanje se obavlja za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com.

Prijave na Poziv sa projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom, zaključno sa 24. martom 2017. godine do 16 časova.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code