Morsko dobro: Radionica o upravljanju otpadom iz mora

Morsko dobro: Radionica o upravljanju otpadom iz mora

1
Podijeli

U okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma održana je prva radionica.

Radionici u resornom Ministarstvu u Podgorici prisustvovali su i predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, lokalnih Sekretarijata za zaštitu životne sredine i komunalnih preduzeća iz primorskih Opština, kao i predstavnici NVO sektora.

Picerija i restoran

Predstavljeni su prioriteti projekta, specifični ciljevi, opšti principi i aktivnosti koje će se sprovoditi tokom realizacije, kao i plan rada sa rokovima.

Takođe, istaknuto je da je glavni cilj ovog projekta uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom u moru kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti.

Projekat UNEP MARINE LITTER, koji obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova Upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora, počeo je sa realizacijom u aprilu 2018. godine i trajaće do jula 2019. godine.

Pored toga predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma na radionici su predstavili relevantne međunarodne okvire, međunarodne inicijative za upravljanje otpadom u moru kao i postojeće stanje upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

U drugom dijelu radionice predstavljeni su različiti projekti koji se u Crnoj Gori realizuju na temu otpada u moru:
• Projekat “DeFishGear” koji je realizovao Institut za biologiju mora
• INTERREG IPA projekat “Welcome” koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Institut za biologiju mora
• Projekat “First International Coastal Clean-up day” koji realizuje NVO “Zero Waste Montenegro” i
• Projekat “Velika Plaža Plastic Free – Velika plaža bez plastike” koji realizuje NVO “RDA-UBA” iz Ulcinja.

Učesnici su na kraju prenijeli sopstvena iskustva u ovoj oblasti. Budući da otpad u moru predstavlja problem koji je posljednjih godina sve izraženiji, istaknuta je važnost svih ovih projekata koji doprinose prikupljanju relevantnih informacija i mjerodavnih podataka zarad uspostavljanja efikasnijeg upravljanja otpadom, koji na plaže dolazi iz mora i rijeka.

Zaključeno je da potrebno inicirati da se zakonskim propisima reguliše pitanje otpada u moru.

1 komentar

  1. Nadam se da će naš predstavnik da dođe sa znanjem nakon radionice i da će da organizuje upravljanje otpadom kojega proizvodimo u većim količinama.

Ostavite komentar

*

code