Morsko ribarstvo, marikultura i zaštita životne sredine kroz IPA projekte Instituta za...

Morsko ribarstvo, marikultura i zaštita životne sredine kroz IPA projekte Instituta za biologiju mora

665
0
Podijeli

ipa-projekat-institut-za-biologiju-moraRezultati iz sektora ribarstva, morske akvakulture, lokalnih i nacionalnih nadležnih institucija predstavljeni su na lokalnoj radionici kapitalizacije sprovedenih IPA projekata u Institutu za biologiju mora u Kotoru. Radionica je organizovana u okviru IPA Adriatic projekata “4 PILLARS” i “ADRIATIC PLUS”.

– Jedan od glavnih ciljeva ovih projekata je kapitalizacija rezultata već sprovedenih IPA projekata koji su se bavili tematikom morskog ribarstva, marikulture i zaštite životne sredine u Jadranskom moru. Među projektima čiji se rezultati kapitalizuju, a koji su realizovani u Institutu za biologiju mora najznačajniji su “DEFISHGEAR” “i “NETCET” projekti – kazali su iz Instituta.

Picerija i restoran

Učesnici radionice bili su profesionalni ribari sa područja Opština Kotor, Tivat, Herceg Novi, zatim uzgajivači školjki, predstavnici Opštine Kotor i Tivat, kao i predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Dio radionice bio je posvećen prezentaciji rezultata “DEFISHGEAR” projekta, u okviru kojeg je prvi put procjenjena količina otpada u Jadranskom moru. Učesnicima je detaljno predstavljena metodologija procjene, način riješavanja problema otpada u moru, kao i uloga sektora ribarstva u rješavanju ovog problema koji predstavlja globalnu prijetnju morskom ekosistemu.

Posebna pažnja je bila posvećena prezentaciji projekta „NETCET“ kojim je tretirana zaštita morskih sisara, kao i izrada zajedničke jadranske Strategije za očuvanje morskih sisara i kornjača. Jer, riječ je o migratornim vrstama koje su ugrožene i čije se populacije moraju očuvati i zaštititi sprovođenjem zajedničkih planova i izradom dugoročne i efikasne strategije.

Bilo je riječi i o Mediteranskoj uredbi – preporukama i usklađivanju sa sektorom ribarstva u Crnoj Gori gdje su svi učesnici dobili detaljne podatke o načinima usklađivanja sekotra ribarstva sa pravilima Zajedničke ribarske politike EU.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code