MR BRANKA MRAČEVIĆ ŠEFICA KANCELARIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U NOVOM

MR BRANKA MRAČEVIĆ ŠEFICA KANCELARIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U NOVOM

363
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Na čelu Kancelarije za međunarodnu saradnju, koja je danas počela sa radom u opštini Herceg Novi, postavljena je magistrica evropskih studija i specijalista međunarodnih odnosa i diplomatije Branka Mračević – saopšteno je iz kabineta predsjednika opštine, Nikole Gojkovića pri kojem će i biti Kanacelarija.

U obrazložanju se navodi da je Mračevićka posljednjih pet godina radila na istim poslovima u Kabinetu bivše predsjednice opštine Kotor, Marije Ćatović.
Saradnja sa institucijama i tijelima Evropske unije, državama, gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu, diplomatko-konzularnim i drugim međunarodnim predstavništvima u Crnoj Gori za potrebe predsjednika Opštine Kotor – bio je samo dio zadatka pri sličnoj Kancelariji.
U Centru za monitoring radila je od 2007. do 2010.godine, prvo na mjestu program menadžerke, a kasnije i kao programska direktorka.
Posjeduje magistarsku diplomu iz Evropskih studija, stečenu na Libera Universita Internazionale per gli Studi Sociali -LUISS Guido Carli u Italiji. Diplomu specijalista međunarodnih odnosa i diplomatije stekla je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore sa prosjekom ocjena 9.70. Mračevićka je Bachelor diplomu diplomatije i međunarodnih odnosa stekla na istom fakultetu, a prosjek ocjene bio 9.44.
Govori dva strana jezika, italijanski i engelski, a kroz neformalno obrazovanje završila je između ostalog kurseve, “Sprovođenje uspješnih projakta” pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj u Beču. Posjeduje i Sertifikat o završenoj ljetnjoj školi “Međunarodni politički sistami i Ekonomija” – American Institute for Political and Economic Systems u Češkoj.
U izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kabinetu predsjednika opštine navodi se da rukovodilac kancelarije obavlja poslove međunarodne saradnje – ostvaruje sve oblike saradnje sa institucijama i tijelima Evropske Unije, predstavnicima država i lokalnih vlasti u inostranstvu, ambasadama i svim drugim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori.
Kancelarija će se baviti i aktivnostima saradnje sa IPA fondovima u okviru projekta prekogranične saradnje. Sarađuje i sa svim državnim organima Crne Gore, Zajednicom opština i drugim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori kao i civilnim sektorom iz oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju prevodi dokumenta po nalogu predsjednika opštine, priprema planove, prati realizaciju, sačinjava izvještaj o radu Kancelarije i vrši i druge poslove po nalogu predsjednika opštine i načelnika Kabineta predsjednika opštine.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code