Na javnom nadmetanju zakup 16 lokacija za sezonsku djelatnost

Na javnom nadmetanju zakup 16 lokacija za sezonsku djelatnost

3179
1
Podijeli

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremnih objekata sezonskog karaktera javnim nadmetanjem.

U pozivu je navedeno 16  lokacija koje se daju u zakup, kao i početne cijene zakupa utvrđene na osnovu elaborata.

Picerija i restoran

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 50 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata obavi na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.

Zainteresovana lica mogu obaviti uvid u  lokacije u kancelariji broj. 87 na III spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objavljivanja javnog poziva. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

Opština Herceg Novi, Direkcija za imovinu i zastupanje (sa naznakom „PRIJAVA ZA NADMETANjE ZA ZAKUP LOKACIJE – NE OTVARAJ), zaključno sa 03.04.2017.godine, do 14,00 časova dok traje prijem u Građanskom birou Opštine Herceg-Novi.

Javno nadmetanje-aukcija će se održati 4.aprila u 9.00 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi za lokacije pod rednim brojem 1-8, a 5.aprla, sa početkom u 9.00 časova za lokacije od rednog broja 9-16, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za svako nadmetanje ponaosob.

Registracija učesnika će se obaviti 4. i 5.04.aprila u sali Opštine Herceg Novi u 8.30 časova.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052 lokal 245 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code