NA KONCESIONI AKT ZA BRODOGRADILIŠNU LUKU PRIMJEDBE DOSTAVILI DAMEN, MANS I AGENCIJA

NA KONCESIONI AKT ZA BRODOGRADILIŠNU LUKU PRIMJEDBE DOSTAVILI DAMEN, MANS I AGENCIJA

198
0
Podijeli

Učesnici javne rasprave o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke u Bijeloj, koju je raspisalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i koji su dostavili primjedbe dobiće zvanične odgovore – potvrdio je za Radio Jadran pomoćnik ministra saobraćaja, Vladan Radonjić.

Javna rasprava bila je organizovana od 3. do 25. avgusta a interesovanje nije bilo veliko kako se očekivalo, navodi Radonjić. Narednih dana trebalo bi i pravnici da se izjasne o primjedbama koje su date na koncesioni akt.
“Prvo ćemo odgovoriti na primjedbe, a nakon toga ćemo jedinstveni koncesioni akt objaviti da bismo vidjeli ko će biti zainteresovan. To bi rebalo da obavimo u narednih mjesec”, navodi Radonjić.
Primjedbe su se uglavnom odnosile na uslove koje budući koncesionar mora da ima prema konscedentu odnosno državi, a dali su ih holandski Damen, MANS i Agencija za zaštitu životne sredine, koja je angažovana za remedijaciju područja koje je identifikovano kao zagađeno.
– Primjedbe Agencije ćemo svakako prihvatiti i biće sastavni dio koncesionog akta, a na one koje su dali Damen i MANS poslaćemo odgovor, prihvatiti što se bude moglo – pojasnio je Radonjić.

Picerija i restoran

OBAVEZE BUDUĆEG KONCESIONARA

Budući koncesionar treba da investira ne manje od 20 miliona eura, za period od tri godine od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Koncesija se daje na rok od 30 godina u skladu sa Zakonom o lukama.
Kako je obrazloženo u javnom pozivu, koncesija se dodjeljuje da osigura adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje brodogradilišne luke za obavljanje poslova savremene međunarodne luke sa naglaskom na izgradnju i opravku jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca. Ugovor se mora zaključiti sa ponuđačem koji posjeduje relevantno iskustvo u ovim poslovima i da ih vodi u skladu sa svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima.
Takođe budući koncesionar primjenom preventivnih i
korektivnih mjera mora da spriječi ili otkoloni posljedice akcidenta na području koncesije koji može dovesti do zagađenja životne sredine sa plovila i tokom obavljanja lučkih usluga, te uvede međunarodne standarde u oblasti zaštite životne sredine.
Pod koncesijom će biti ograđeni krug brodogradilišne luke sa operativnom obalom i gatovima, ukupne površine
108.294 m2. Koncesiono područje obuhvata i prostor pod objektima od 25.846 m2. Akvatorijum i sidrišta brodogradilišne luke obuhavataju prostor ukupne površine 218.077 m2.
Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja se određuje na iznos od 123.302,70 eura, čija će visina nakon 31. decembra 2025. godine, biti razmotrena. Godišnja fiksna koncesiona naknada će se korigovati na
godišnjem nivou na osnovu indeksa potrošačkih cijena koji je važio prethodne godine za sljedeću godinu. Godišnja fiksna naknada se plaća svaka tri mjeseca unaprijed, a varijabilna naknada se plaća jednom godišnje nakon usvajanja finansijskih iskaza.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code