Na listi Centra za socijalni rad 167-oro djece, žrtava nasilja ili nekog...

Na listi Centra za socijalni rad 167-oro djece, žrtava nasilja ili nekog drugog krivičnog djela

1
Podijeli

Centar za socijalni rad u Herceg Novom u 2016. godini evidentirao je 167 slučajeva u kojima  su dali stručnu podršku u zaštiti interesa djece u različitim postupcima.

Stručni radnici Centra iz Herceg Novog bili su uključeni i u niz procedura pred drugim organima, u slučajevima kada je dijete bilo žrtva prekršajnog ili krivičnog djela, kao i u svim slučajevima kada je riječ o djeci uzrasta ispod 14 godina.

Picerija i restoran

Djelokrug rada Centra za socijalni rad u postupanju prema maloljetnicima obuhvata široki spektar poslova koji kao zajedničku karakteristiku imaju zaštitu djece i omladine.

– Bračna i porodična problematika u socijalnom radu, kao i njeno rješavanje, predstavljaju dio veoma obimnih, kompleksnih i specifičnih poslova i zadataka Centra za socijalni rad. U rješavanju ove problematike često je potrebno formiranje tima, koji po potrebi sačinjavaju socijalni radnik, psiholog, pedagog  i pravnik – kazali su nam iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Međutim, nerijetko se sukobi između roditelja nastavljaju i nakon završetka brakorazvodnog postupka.

JU “Centar za socijalni rad” intenzivirao je saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje Doma zdravlja Herceg Novi, kako bi se zaštitila prava duševno oboljelih lica, kroz redovne sastanke i razmjenu relevantnih informacija.

Smještaj se, shodno Zakonu, obezbjeđuje djeci i mladima, licima sa invaliditetom i starim licima, kojima nije u najboljem interesu ostanak u porodici. Za sve korisnike usluga smještaja u ustanovama u Crnoj Gori, Centar za socijalni rad Herceg Novi je izradio individualne planove zaštite, koji su redovno revidirani na sastancima sa pružaocima usluga, kako bi se obezbijedila što kvalitetnija zaštita korisnika.

Usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja obezbjeđuje se djeci i mladima, odnosno odraslim i starim licima, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i Zakonom kojim se uređuju porodični odnosi.

1 komentar

  1. Širok spektar poslova još više iskomplikuje život žrtve.Teško tome ko ne zna sam da se odbrani,da svoj promašaj više ne ponovi,jer se na žrtvu svi namerače da joj još pridodaju,jer ne znaju drugi tudji problem rješavati,tu diplome ne pomažu.

    4
    1

Ostavite komentar

*

code