Na pomolu raskid ugovora sa “Nord starom” za zakup zemljišta na Luštici

Na pomolu raskid ugovora sa “Nord starom” za zakup zemljišta na Luštici

1765
4
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_radovi_nord_star_izmjeneUkoliko do februara investitor ne dostavi bankarsku garanciju Vlada stiče pravo da raskine ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta na hercegnovskom dijelu poluostrva Luštica sa konzorcijumom Northstar i Equest Capital Limited Jersey.
Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvojne projekte Vlade, Biserka Dragićević kazala je na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, da je evidentno da zakupac kasni sa realizacijom odnosno ispunjenjem ugovornih obaveza, osim u dijelu onih koji se tiču plaćene zakupnine, prenosi agencija MINA-business.
Ona je kazala da će u saradnji sa Ministarstvima finansija i održivog razvoja i turizma pratiti situaciju i obavještavati Vladu i Skupštinu kako bi mogli da pravnovremno reaguju i iskoriste raspoložive mehanizme u slučaju značajnijeg kašnjenja ili kršenja obaveza iz ugovora.
Ukoliko zakupac ne dostavi prihvatljivu bankarsku garanciju do 27. februara, Vlada, kako je navela sekretarka, stiče pravo na raskid ugovora. Ona je podsjetila da je zakupac isplatio iznos zakupnine za prvih deset godina zakupa u dvije tranše. Prva tranša je isplaćena nakon potpisivanja ugovora u iznosu od 603,58 hiljade eura, a druga tranša nakon stupanja na snagu ugovora od 3,3 miliona eura.
Ugovor o dugoročnom zakupu hercegnovskog dijela poluostvra Luštice potpisan je 11. septembra 2009. godine.
– Ugovor je stupio na snagu u 26. avgusta 2013. godine potpisivanjem Protokola o pravnosnažnosti ugovora, kada je praktično istovremeno potpisan i Aneks ugovora o dugoročnom zakupu. To je datum od kada počinju rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza zakupca, uključujući investicione obaveze, rekla je Biserka Dragićević.
Ugovorom i Ankesom ugovora, kako je objasnila, zakupac se obavezao da će u periodu od pet godina u prvu fazu projekta investirati 141,8 miliona eura:
– Ispunjenje ove obaveze treba da bude garantovanao činidbenom garancijom koju zakupac nije dostavio u roku kako je to bilo predvđeno Ugovorom i Aneksom, odnosno do 26. avgusta. Vlada je zbog toga donijela odgovarajuće zaključke utvrđujući neispunjenje ugovorne obaveze u tom dijelu i zadužujući Ministarstvo finansija da obavi obračun i naplatu ugovorne kazne koja u ovom slučaju iznosi pet hiljada eura za svaku sedmicu zakašnjenja, kazala je Dragićevićka.
Ipak, konzorcijum se u petak obratio Sekretarijatu informišući da je u postupku izdavanja bankarske garancije i tražeći odgovarajuću saglasnost za takvu garanciju.
– Provjerićemo validnost i prihvatljivost te garancije, o čemu će Vlada u skladu sa ugovorom zauzeti stav, najavila je Dragićevićka.
Predsjednik Odbora i poslanik SNP-a, Aleksandar Damjanović, kazao je da su pune četiri godine izgubljene od momenta donošenja odluke u parlamentu o zakupu zemljišta na poluostvru Luštica do Protokola o pravosnažnosti kada je on i počeo da se primjenjuje. Po njemu Vlada će morati da raksine ugovor i naplati sve ono što joj po ugovoru pripada u slučaju nadoknade štete. Ipak, štetu što se šest godina ništa ne gradi na poluostrvu Luštica i što Opština Herceg Novi od toga nema koristi niko neće moći da nadoknadi, smatra Damjanović.
Biserka Dragićević je ponovila da Ugovor jeste stupio na snagu 26. avgusta 2013. godine, ali da se rok za početak investicije računa 90 dana od njegovog stupanja na snagu, odnosno od 26. novembra.
– To znači da su praktično tri godine još na raspolaganju. Teoretski se može realizovati investicija. Ako ima novca i kapacitete može da se u tri godine realizuje investicija, kazala je Dragićević.
Ona je dodala da je 26. februar rok u kojem ističe obaveza dostavljanja bankarske garancije i da samo iz tog razloga tada može da se raskine ugovor ukoliko se ta obaveza ne ispini.
– Naredni rok u kojem Vlada stiče pravo da raskine ugovor je 26. novembar 2018. godine kada ističe i obaveza realizacije investicionog programa, objasnila je sekretarka za razvojne projekte Biserka Dragićević.

4 Komentari

Ostavite komentar

*

code