NACRT NACIONALNE STRATEGIJE INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALOM: VISOKA RANJIVOST NA ZAGAĐENJA

NACRT NACIONALNE STRATEGIJE INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALOM: VISOKA RANJIVOST NA ZAGAĐENJA

0
Podijeli

Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore, koji je realizovan u periodu od 2008. do 2011. godine pokazuje veoma visoku ranjivost mora u Boki, na pojedinim lokacijama u Budvi, Petrovcu, Sutomoru, Baru, Ulcinju, kao i na otvorenom moru.

Ovo se, pored ostalog, navodi u Nacrtu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem, koji će od sjutra biti ponuđen građanima na Javnoj raspravi.
Kao izuzetno ranjivi izdvajaju se uski dio Bokokotorskog zaliva, dio između Brodogradilišta u Bijeloj i Luke PortoMontenegro, zaliv Igalo i uski plitki pojas od Valdanosa do ušća Bojane.
Uski obalni pojas otvorenog mora i Bokokotorskog zaliva su takođe veoma ranjivi na zagađenje od mogućih nezgoda na moru.
Karta ukupne zagađenosti mora pokazuje visok stepen ugroženosti Kotorskog i Tivatskog zaliva, luka u Budvi i Baru, te poteza od Ulcinja do Port Milene. Zagađenje vode i sedimenta je posebno izraženo u neposrednoj okolini Brodogradilišta u Bijeloj i uske lokacije bivšeg Remontnog zavoda „Arsenal” gdje su zabilježene visoke koncentracije teških metala i organskih zagađujućih materija. Stepen zagađenosti na otvorenom moru je manji, zahvaljujući relativno velikoj dubini i dobrom miješanju voda.

Picerija i restoran

ZA UVOZ RIBE 13 MILIOAN EURA GODIŠNJE

U dijelu o stanju u ribarstvu navodi se da ukupna vrijednost sektora ribarstva iznosi 7,4 miliona eura, a da je, izuzimajući sektor marikulture i prerade ribe, u toj oblasti zaposleno oko 400 ljudi. Zanimljiv podatak je da se za uvoz ribe i prerađevina od ribe godišnje izdvaja skoro 13 miliona eura.
“Uzroci ovakvog stanja su, između ostalih, relativno mala (ukupno 101 plovila) i razmjerno stara flota (u prosjeku starija od 30 godina), kao i nepostojanje organizovanog otkupa ili prerade ribe”, kaže se u analizi.

PROSTOR ZA JOŠ 800 HILJADA STANOVNIKA I 270 HILJADA TURISTIČKIH KREVETA

U Nacrtu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem napominje se i da je površina planiranog građevinskog područja od 19.042 hektara dovoljna da se smjeste objekti stanovanja u kojima bi moglo živjeti još 600.000 do 800.000 stanovnika i turistički kapaciteti za najmanje 270.000 novih kreveta.
U Strategiji se kaže da je riječ o veoma ranjivom području koje treba zaštiti od negativnih uticaja, naročito očuvanjem njihove cjelovitosti, a prije svega područje Orjena, Bokokotorskog zaliva, Vrmca, Buljarice, Rumije, Šaskog jezera, i Velike plaže.
Dokument otkriva da su neodrživi pritisci urbanizacije, posebno poslovanje s nekretninama, rezultirali brojnim primjerima ugrožavanja životne sredine, prirodnih, predionih i kulturnih vrijednosti obale.
Ministarstvo Crne Gore navodi i da je nekontrolisanom gradnjom presječen značajan broj bujičnih tokova, što rezultira plavljenjem određenih područja i prestankom prihranjivanja nekih plaža i smanjenje raspoloživih plažnih površina. Smanjena je i prirodna sposobnost odbrane od poplava.

UGROŽENE VRIJEDNOSTI KULTURNIH DOBARA

U obalnom području,odnosno u zahvatu primorskih opština, po podacima Uprave za zaštitu kulturnih dobara se nalazi ukupno 735 nepokretnih kulturnih dobara, i to po opštinama: Ulcinj 15, Bar 57, Budva 51, Tivat 26, Kotor 459, Herceg Novi 127. Za 290 dobara je utvrđeno da posjeduju potencijalne kulturne vrijednosti, i to po opštinama: Ulcinj 27,Bar 62, Budva 27, Kotor 62, Tivat 41 i Herceg Novi 71.
Kada je riječ o arheološkim lokalitetima u podmorju evidentirano je 28 dobara.
Dugogodišnje zapostavljanje kulturne baštine u planovima razvoja, nizak stepen prioritetnosti za mjere održavanja, konzervacije i sanacije, na mahove nekontrolisana izgradnja i nepoštovanje
zakonskih propisa, ozbiljno su ugrozili kulturne vrijednosti kulturnih dobara. Pored urbanih cjelina, pod negativnim uticajima izgradnje našla su se i ruralna i stara naselja locirana duž obale.
Problemi su naročito izraženi kod arheoloških lokaliteta koji su ugroženi neplanskom gradnjom. Arheološki lokaliteti u podmorju, naročito oni koji sadrže amfore, izloženi su devastaciji usljed ilegalne trgovine.
Iz resornog Ministarstva pozivaju građane, stručne i naučne institucije, državne organe, strukovna udruženja, nevladine organizacije, medije i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

Napominje se da zainteresovani mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 6. februara 2015. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma: javna.rasprava@mrt.gov.me, na portalu e-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javna rasprava Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim podrucjem Crne Gore “.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code