Najniža cijena zakupa plaže u Baošićima, a najviša za Ričardovu glavu u...

Najniža cijena zakupa plaže u Baošićima, a najviša za Ričardovu glavu u Budvi

1540
0
Podijeli

images_slike_dogadjaji_2015_turizam_jul_plaza_2015_3Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom raspisalo je poziv za zakup 25 hotelskih i specijalnih kupališta prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra.
Zainteresovanima građanima i preduzećima ponuđen je zakup hotelskih kupališta po minimalnoj cijeni godišnjeg zakupa od 300 eura do 43,45 hiljada eura.
Najviša minimalna cijena godišnjeg zakupa predviđena je za budvansku plažu Ričardova glava. Za godišnji zakup te plaže, čija je površina dvije hiljade metara kvadratnih, predviđeno je minimum 43,45 hiljada eura, uz bankarsku garanciju koja ne smije biti manja od deset hiljada eura.
Najniža godišnja cijena zakupa od 300 eura predviđena je za 400 metara kvadratnih izgrađene obale ispod Dječijeg odmarališta Crvenog krsta u Baošićima. Morsko dobro je za zakup dijelom izgrađene obale uz priobalnu saobraćajnicu ispod hotela Park u Bijeloj, predvidjelo minimalnu cijenu godišnjeg zakupa od 800 eura. Bankarske garancije za obje plaže ne smiju biti niže od 500 eura.
Na zakup su ponuđene, pored ostalih i plaža ispred hotela Rivijera u Njivicama, izgrađeno kupalište ispod hotela Centar u Igalu. Zatim obala i plaža ispred hotela Splendido u Prčanju, plaže ispod hotela Mimoza i Palma u Tivtu, istočni dio plaže Jaz, djelovi Bečićke plaže ispred hotela Ibero Star, Splendid i ispod Naftagasa, kao i dio istočno od Bečićkog potoka…
Potencijalni zakupci ponude mogu dostavljati do 7. aprila do 12 sati, dok je njihovo otvaranje zakazano 15 minuta kasnije u hotelu Blue Star.
Pravo učešća na pozivu imaju vlasnici ili zakupci hotela visoke kategorije, sa četiri ili pet zvjezdica. Ponude mogu dostavljati i vlasnici, odnosno zakupci hotela niže kategorije ukoliko u blizini ne postoji drugi hotel visoke kategorije.
„Zakupac specijalnih, odnosno dječijih kupališta, mora biti javna ustanova ili preduzeće čija se djelatnost odnosi na kolektivni smještaj djece“, navedeno je u pozivu.
Kupališta se daju u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti. Godišnja zakupnina, uvećana za iznos poreza na dodatu vrijednost (PDV), plaća se u cjelini u trenutku zaključenja ugovora ili u najviše u tri rate, od kojih prva dospijeva u trenutku zaključenja ugovora.
Ugovori se zaključuju za ovu godinu, uz mogućnost produženja na period od dvije, odnosno do kraja 2018. godine. Tenderska komisija će, kako je objašnjeno, prikupiti ponude, otvoriti ih, utvrditi rang listu i donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Pravo učešća na tenderu imaju ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju, čija je cijena 50 eura.
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su visina ponuđenog iznosa zakupnine i reference, koji će se bodovati sa po 50 bodova.
Izabrani ponuđač dužan je da u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, aktiviraće se njegova garancija, dok će na zaključenje ugovora biti pozvan naredni rangirani.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code