Nakon proljećnog čišćenja plaža preko 100 kg otpada, najviše plastike

Nakon proljećnog čišćenja plaža preko 100 kg otpada, najviše plastike

2
Podijeli

Prvi rezultati analiza čvrstog otpada proteklog proljeća na plažama Ulcinja, Budve i Herceg Novog pokazali su prilično visok stepen zagađenja čvrstim otpadom, pri čemu najveći udio u ukupnoj količini ima plastični otpad.

Analize su rađene u okviru IPA Interreg projekta “WELCOME”,  koji realizuje Univerzitet Crne Gore -Institut za biologiju mora u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Picerija i restoran

– Tokom proljeća 2018. godine su sprovedene prve terenske aktivnosti vezane za sakupljanje, procjenu količine, vrste i distribucije otpada na crnogorskim plažama. Otpad je sakupljen na ukupno šest transekata na tri plaže – u Igalu, Budvi i Ulcinju i kategorisan u osam glavnih klasifikacionih grupa: plastika, guma, tekstil, papir, obrađeno drvo, metal, staklo/keramika i neidentifikovani otpad – navode iz kotorskog Instituta.

U Herceg Novom je sakupljeno najviše čvrstog otpada – čak 2800 komada, težine 52.22 kg. U Ulcinju je sakupljeno 353 komada otpada, težine 42.64 kg. U Budvi su sakupljena 564 komada otpada od 8.22 kg.

Dominantan otpad na sve tri plaže je plastika i čini preko 80% od ukupnog otpada (Ulcinj 83.5%, Budva 90.6%, H. Novi 88.9%). Preostali otpad na sve tri plaže, uglavnom, čine obrađeno drvo, metal i staklo. U Ulcinju ove tri kategorije čine 10.7% ukupnog otpada, u Budvi 6.4% i u Novom 7.7%.

Institut za biologiju mora je u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizovao akciju čišćenja plaža i sakupljanja otpada, dok je detaljnu kategorizaciju otpada sprovodeo Institut u skladu sa međunarodno standardizovanim protokolima i metodologiji zasnovanoj na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF).

Najčešćoj vrsti čvrstog otpada na plažama pripadaju: sunđeri, plastični čepovi od pića, štapići za uši, plastični neidentifikovani djelovi, opušci od cigareta, poklopci od hemikalija, boce za piće manje od 0.5l, staklene boce, male plastične kese, neidentifikovani plastični čepovi, plastične čaše i poklopci, slamke, metalni čepovi…

– Aktivnosti sakupljanja i kategorizacije otpada na plažama crnogorskog primorja će biti nastavljene tokom narednog jednogodišnjeg peiroda, nakon čega će uporedna analiza pokazati glavne izvore i plan rješavanja zagađenja.

Posebne aktivnosti biće orjentisane ka zaštiti pješčanih dina određenih dijelova Velike plaže od erozije, odnosno ponovnom upotrebom sakupljenog prirodnog drveta formiraće se “zaštitni zidovi” radi spriječavanja obalne erozije, očuvanja kvaliteta plaža i atraktivnosti područja – najavljuju iz Instituta za biologiju mora.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code