NEIZGRAĐENI DIO LUŠTICE – ZABRĐE PLANIRATI ZA RAZVOJ TURIZMA

NEIZGRAĐENI DIO LUŠTICE – ZABRĐE PLANIRATI ZA RAZVOJ TURIZMA

215
0
Podijeli

Odluku o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Petrovići”, Zabrđe na Luštici, donio je sekretar za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine arhitekta i dipl. ing. Mladen Kadić.

Odluka je donesena na osnovu predloga predsjednika opštine Herceg Novi, Nikole Gojkovića, a nosilac pripremnih poslova za sprovođenje postupka izrade i donošenja Strateške procjene je resorni Sekretarijat.
Izradom Lokalne studije lokacije „Petrovići”, Zabrđe na Luštici daće se dalja razrada namjene prostora u skladu sa Prostornim planom Opštine, radi aktiviranja turističkihpotencijala – navodi se u obrazloženju odluke.
Uslov je čuvanje i unapređenje ambijentalnih karakteristika šireg i užeg područja i obezbjeđenje funkcionisanja predviđenih sadržaja planiranjem odgovarajuće saobraćajne i tehničke infrastrukture, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.
Strateška procjena uticaja na životnu sredinu je potrebna s obzirom da se radi o potpuno neizgrađenom prostoru za koji je potrebno dati dalju razradu planirane namjene-turizma. Za planske dokumente širih teritorijalnih cjelina ovog područja shodno ranijoj zakonskoj regulativi nije sproveden postupak strateške procjene.
Prilikom izrade Strateške procjene biće razmatrani uslovi i mjere zaštite vazduha, mjere zaštite površinskih i podzemnih voda, mjere zaštite od buke, zaštita pejzaža, zaštita zemljišta.
Takođe zbog očuvanje biodiverziteta, prirodnih i kulturnih dobara, mjere zaštite u slučaju akcidentnih situacija, uticaji na zdravlje ljudi, kao i sva druga pitanja i problemi koji se ocjene kao značajni za predmetno područje.
Finansijska sredstva za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni obezbijediće se iz budžeta opštine Herceg Novi.
Odluku o izradi LSL Petrovići”, Zabrđe na Luštici, donio je u septembru prošle godine v.d. predsjednik opštine Milan Vajagaić.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code