NEVOLJAMA SA IZLIVANJEM OTPADNIH VODA DOPRINOSE ČESTO I SAMI GRAĐANI

NEVOLJAMA SA IZLIVANJEM OTPADNIH VODA DOPRINOSE ČESTO I SAMI GRAĐANI

105
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

I ovog ljeta je često van funkcije pumpna stanice Forte mare, jer nesavjesni građani u kolektor bacaju šugamane, deke, teće, a nerijetko i pokućstvo, što obično začepi ili havariše pumpe na stanici Forte mare.

Zato su u par navrata građani ostajali bez vode od ponoći do 6 časova, kako bi radnici Vodovoda otklonili kvar ili zamijenili polomljene pumpe.
Zbog radova na glavnom pumpnom postrojenju Forte mare, koja predstvalja srce kanalizacionog sistema Herceg Novog, građani Igala, kao i potrošači koji se vodom snabdijevaju preko rezervoara Stanišića Dubrava, Kanli kula i Savina neće tako imati vodu od ponoći do 6 časova.
I nestanak eletkrične energije uslovljava manje kvarove na elektronici pumpe, što je jedan od uzroka pojačanog širenja neprijatnih mirisa u okolini tvrđave Forte mare u čijoj se neposrednoj blizini i nlazi pumpno postrojenje. “Vodovod i kanalizacija” stalno kontroliše rad ove pumpe.
Tokom jula Call centru komunalne policije pristiglo je čak 50 poziva koji se odnose na problem izlivanja fekalija iz septičkih jama. Najviše problema ima na rivijeri, ali zahvaljujući dobroj saradnji komunalne policije sa preduzećem Vodovod i kanalizacija brže se saniraju uzroci.
Njihova cistijerna za odvoz fekalnih voda izađe na teren i do 15 puta dnevno, uglavnom po nalogu Komunalne policije. Većina objekata u mjestima duž rivijere nije priključena na kanalizacioni sistem već koristi septičke jame. Zbog povećanja broja korisnika u toku ljeta dolazi do odlivanja otpadnih voda. Komunalna policija u takvim situacijama daje nalog vlasniku da isprazni septičku jamu. Ukoliko to ne uradi shodno Odluci o odvođenju fekalnih voda i vodosnabdijevanju, isključuje se voda domaćinstvu sve dok vlasnik objekta ne izvrši nalog i ne isprazni septičku jamu.
Potrebno je što prije uraditi katastar septičkih jama, a Komunalna policija da pojača kaznenu politiku prema onima koji ne prazne po propisima septičke jame.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code