„Northstar“ pribavio garancuju na milion eura

„Northstar“ pribavio garancuju na milion eura

1272
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_lustica_2rjNagovještaje da bi moglo doći do raskida ugovora sa kompanijom „Northstar“ prekinula je Vladina odluka da prihvati njen predlog činidbene garancije, garanta „Hipotekarne banke“ shodno Ugovoru o dugoročnom zakupu zemljišta sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom na Rosama.
Ugovor je zaključen je 11. septembra 2009. godine između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o. Podgorica i EQUEST Capital Limited Jersey, iz Velike Britanije, njegova primjena je počela 2013. godine kada je potpisan i Aneks ugovora o dugoročnom zakupu.
Aneksom se Konzorcijum obavezao da Vladi Crne Gore dostavi činidbenu garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u iznosu od 1.000.000 eura, najkasnije u roku od 21-og poslovnog dana od dana izdavanja građevinske dozvole za projekat.
Kako Konzorcijum nije podnosio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, primijenjen je član 32.2 Aneksa, koji je predvidio da ukoliko građevinska dozvola ne bude izdata u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora (rok je istekao 26. avgusta 2015. godine), ugovorne strane su saglasne da je Konzorcijum dužan da bankarsku garanciju dostavi na dan koji slijedi nakon isteka 24 tog mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora.
Navedeni rok za dostavljanje činidbene garancije Konzorcijuma istekao je 27. avgusta 2015. godine. Po Aneksu ugvora Konzorcijum je zato bio dužan da Vladi plaća ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od vrijednosti činidbene garancije (5.000 eura) za svaku nedjelju zakašnjenja.
Vlada je u septembru zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru obračuna naplate ugovorne kazne Konzorcijumu. U međuvremenu, je kompanija „Northstar“ d.o.o., u ime Konzorcijuma, 27. novembra Sekretarijatu za razvojne projekte dostavila predlog činidbene garancije garanta „Hipotekarne Banke“ AD Podgorica na iznos od 1.000.000 eura. Rok važi do 21.12.2016. godine i predviđeno je da garancija bude plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.
Obaveza Konzorcijuma je da garanciju produžava za svaku godinu investicionog perioda.

1 komentar

  1. Vrlo je vazno znati da je Vlada aneksom oslobodila North star obaveze da prvo grade dva hotela ali je Skupstina Crne Gore zastitila drzavne interese zakljuckom da ne moze doci do promjene vlasnistva nad vilama za trziste dok se ne sagrade hoteli.Normalno Dps je glasao protiv.
    0    0

Ostavite komentar

*

code