“Northstar” traži UT uslove za izgradnju turističkog naselja na Rosama

“Northstar” traži UT uslove za izgradnju turističkog naselja na Rosama

801
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_lustica_3Kompanija Northstar d.o.o. zatražila je od Ministarstva održivog razvoja i turizma izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekta na Rosama, Državne studije lokacije, sektor 32, za turističko naselje. UT uslovi se traže za izgradnju objekata na deset katastarskih parcela.
Kompanija „Northstar“ trebalo bi u novi turistički grad da uloži 1,1 milijardu eura. Početak realizacije projekta najavljen je još sredinom godine. Vlada Crne Gore donijela je prošle godine odluku o donošenju izmjena i dopuna državne studije lokacije “sektor 32”. Izmjene na kopnu odnose se na površinu od 35.50 hektara, a obuhvat na otvorenom moru je do središnje linije plovnog puta.
Ovim je omogućeno fleksibilnije investiciono rješenje za izgradnju turističkog kompleksa kompanije “Northstar”. Međutim, zbog kašnjenja u realizaciji projekta, ukoliko do februara investitor ne dostavi bankarsku garanciju Vlada stiče pravo da raskine ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta na hercegnovskom dijelu poluostrvu Luštica sa konzorcijumom Northstar i Equest Capital Limited Jersey.
Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvojne projekte Vlade, Biserka Dragićević kazala je krajem novembra, da je evidentno da zakupac kasni sa ispunjenjem ugovornih obaveza, osim u dijelu onih koji se tiču plaćene zakupnine. Ukoliko zakupac ne dostavi prihvatljivu bankarsku garanciju do 27. februara, Vlada, kako je navela sekretarka, stiče pravo na raskid ugovora. Ona je podsjetila da je zakupac isplatio iznos zakupnine za prvih deset godina zakupa u dvije tranše. Prva tranša je isplaćena nakon potpisivanja ugovora u iznosu od 603,58 hiljade eura, a druga tranša nakon stupanja na snagu ugovora od 3,3 miliona eura.
Ugovor o dugoročnom zakupu hercegnovskog dijela poluostvra Luštice potpisan je 11. septembra 2009. godine. Ugovor je stupio na snagu u 26. avgusta 2013. godine potpisivanjem Protokola o pravnosnažnosti ugovora, kada je praktično istovremeno potpisan i Aneks ugovora o dugoročnom zakupu. To je datum od kada počinju rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza zakupca, uključujući investicione obaveze.
Ugovorom i Aneksom ugovora, zakupac se obavezao da će u periodu od pet godina u prvu fazu projekta investirati 141,8 miliona eura:
“Ispunjenje ove obaveze treba da bude garantovano činidbenom garancijom koju zakupac nije dostavio u roku kako je to bilo predvđeno Ugovorom i Aneksom, odnosno do 26. avgusta. Vlada je zbog toga donijela odgovarajuće zaključke utvrđujući neispunjenje ugovorne obaveze u tom dijelu i zadužujući Ministarstvo finansija da obavi obračun i naplatu ugovorne kazne koja u ovom slučaju iznosi pet hiljada eura za svaku sedmicu zakašnjenja”, kazala je Dragićevićka.
Ipak, konzorcijum se u petak obratio Sekretarijatu informišući da je u postupku izdavanja bankarske garancije i tražeći odgovarajuću saglasnost za takvu garanciju. Kako bilo, 27. februar je rok u kojem ističe obaveza dostavljanja bankarske garancije, a naredni rok u kojem Vlada stiče pravo da raskine ugovor je 26. novembar 2018. godine kada ističe i obaveza realizacije investicionog programa.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code