Nova trafostanica 110/35/10 kV i dalekovod Tivat-Kotor za 6 miliona eura

Nova trafostanica 110/35/10 kV i dalekovod Tivat-Kotor za 6 miliona eura

1104
0
Podijeli

Crnogorski elektroprenosni sistem završio je novu trafostanicu 110/35/10 kV Kotor i pustio u pogon 110 kV dalekovod Tivat-Kotor, čime je stvoreno dugoročno rješenje za sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom konzumnog područja Kotora. Svečanost tim povdom je održana u trafostanici „Kotor“ u Škaljarima.

rafostanica-kotor-231216Ukupna vrijednost investicija iznosi šest miliona eura. Pored domaće snage, izgradnja TS 110/35 kV “Kotor“ je povjerena konzorcijumu kojeg čine „EuroZox“ sa partnerima, dok je 110 kV dalekovod izgradio „Elnos-Podgorica“ sa svojim podizvođačima.

Picerija i restoran

Ovo je projekat priključenja jednog od najznačajnijih turističkih centara Crne Gore na prenosnu mrežu, čime će se značajno povećati sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom. Realizacija projekta podrazumijevala je, prije svega, izgradnju TS 110/35 kV „Kotor“ (Škaljari),čije je postrojenje zatvorenog tipa, po najsavremenijoj GIS tehnologiji, (postrojenje umjesto vazduhom, ispunjeno gasom), zatim izgradnju dalekovoda 110 kV Tivat – Kotor, dužine 5,9 kilometara kao jednostruki dalekovod od Tivta do Trojice, a od Trojice do stuba 26 blizu TS Kotor, kao dvostruki, radi budućeg povezivanja sa TS 400/110/35 kV „Lastva“.Pored navedenog, CGES je ugradio i novi transformator, snage 20 MVA (megavoltampera) u TS “Kotor” čime je značajno povećana snaga priključenja za buduće potrošače.

Kotor dobija 110 kV napon koji će obezbijediti sigurnije napajanje ovog konzumnog područja. Izgradnja  trafostanice će doprinijeti i realizaciji budućih razvojnih projekata ove opštine.

otvaranje-trafostanice-kotor-231216-1“Ono što karakteriše ovaj tehnološki savremen elektroenergetski objekat jeste činjenica  da zauzima  manji prostor, čime se savršeno uklapa u urbanu sredinu. Takođe su minimizirani negativni vizuelni efekti. Kada je riječ o ovoj trafostanici, imamo i smanjen uticaj na životnu sredinu, čime se potvrđuje da je Crnogorski elektroprenosni sistem kompanija sa visoko razvijenom sviješću o zaštiti životne sredine, prisutnom kako u procesu planiranja razvoja prenosne mreže, tako i tokom redovnog rada i održavanja prenosnog sistema. Pored smanjenja gubitaka u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, trafostanica će doprinijeti boljoj snabdjevenosti potrošača električnom energijom na ovom dijelu Crnogorskog primorja. Očekivani benefiti ovog projekta su i poboljšanje reaktivnih prilika na području Kotora; rasterećenje transformacija 110/35 kV u TS „Tivat“ i dr.“ – naglasio je izvršni direktor CGES-a Ivan Bulatović.

I predsjednik opštine Kotora, Aleksandar Stjepčević, kazao je da Kotorani imaju sigurnije i kvalitetnije napajanje električnom energijom.

– Benefite će imati cijela opština, s obzirom da je, jačim i stabilnijim elektronapajanjem, otvoren put novim investitorima, kojima će poboljšan i ojačan sistem napajanja biti garant sigurnog poslovanja u našem gradu – rekao je Stjepčević.

Iz CGES-a najavljuju da će i u narednom periodu razvijati prenosne mreže na jugu i na sjeveru države, uvažavajući potrebe sadašnjih i budućih korisnika. Vjeruju da investicije koje realizuju imaju snažan uticaj na privrednu aktivnost u zemlji i da su stabilnost i snagu kompanije pokazali i kroz sve dosadašnje projekte, a takođe i kroz one čija se realizacija naslućuje.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code